Print Friendly, PDF & Email

Därför behövs Svensk Tidskrift

Av Maria Eriksson | 18 mars 2016

Långsiktiga idéer och en politik på ideologisk grund är något som Alice Teodorescu efterlyser i det tal som hon höll förra veckan när hon fick årets stipendium av Bohmanfonden och som vi publicerar idag. Det är också utgångspunkter som har varit viktiga för Svensk Tidskrift och det är där tidskriften har en viktig roll att spela.

Inte minst i ett politiskt läge när både utbud av och efterfrågan på idéer tycks minska; när “det är bara käbbel”, för att citera statsminister Löfven; när artiklars värde mäts i antal klick och när det är svårt att väcka intresse för andra politiska frågor än invandring och Sverigedemokraternas opinionssiffror.

För egen del har jag ofta funderat över det paradoxala i att å ena sidan önska att politiken hade mindre inflytande över människors liv och att å andra sidan frivilligt ägna större delen av sin vakna tid åt den. Det är en bidragande orsak till att jag har valt att sluta som chefredaktör för Svensk Tidskrift för att istället ägna året åt delningsekonomi i projektet 366DaysofSharing.com.

I den sektor som nu växer fram med hjälp av digitaliseringen finns mycket av det jag saknar i svensk politik. En förståelse för att politiken inte kan tillhandahålla alla lösningar. En vilja att förändra och bryta upp gamla regler och system. En framtidstro och optimism. Och ett vänligare tilltal människor emellan.

Det finns de som ser något oroväckande i en utveckling där globalisering och digitalisering är krafter vi inte rår över. För egen del ser jag det snarare som hoppfullt. På många håll i världen pågår en spännande utveckling oavsett vad politiker i Sverige gör eller inte gör. Kanske behöver politiken inte vara särskilt visionär eller idérik alls, så länge den låter andra vara det.

Maria Eriksson är avgående chefredaktör för Svensk Tidskrift.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism