Dagens frågor


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DAGENS FRÅGOR
BOMBER OCH RAKETER
Vattenfestivalen blev en mäktig politisk
manifestation for freden. Som en protest
mot kommande kärnvapenprov uteslöts
fransmännens (privatfinansierade) fyrverkeri. Ett antal krögare hällde ut sitt
franska vin. Oklart är också hur
Frankrike drabbats, eftersom vinet väl
redan var betalt.
Chiracs prövningar är inte slut med
detta. Statsrådet Margot Wallström
kommer att resa till Mururoa och
demonstrera.
Folkrepubliken Kina deltog däremot, i
fyrverkeri-VM. Dess (statsfinansierade?)
fyrverkeri blev nu bara tvåa men Kina
tog ändå priset for kraftigaste effekt
genom att spränga en vätebomb dygnet
mnan.
Enkla medborgare utan politisk insikt
tycker kanske att detta är inkonsekvent.
Men de har inte forstått det fina i kråksången. Den politiska korrektheten foreskriver att protester riktas mot demokratiska stater, åtminstone med högerregeringar, medan man bör vara forsiktig med
diktaturer, åtminstone socialistiska. Man
far inte isolera dem, då blir de bara värre,
utan i stället utveckla en konstruktiv
dialog.
Alltså är det också helt i sin ordning att
vice statsminster Mona Sahlin reser till
Kina for att delta i den stora kvinnokonferensen. Och eftersom konferensen är
välbevakad och forlagd på betryggande
avstånd från Peking är väl risken liten att
hon gör bort sig genom att demonstrera
mot Kinas kärnvapenprov på Den
Himmelska Fridens Torg.
SVENSK TIDSKRIFT 231