Centern sätter aktivism framför rättssäkerhetenNär Centerpartiets partiledare Annie Lööf annonserade att att hennes parti kommer att stödja gymnasielagen satte hon aktivism framför rättssäkerhet, skattebetalarnas intressen och borgerlighetens enighet och trovärdighet, menar Hugo Selling.

Migration kommer att vara den i särklass viktigaste frågan i såväl valet som i svensk politik under överskådlig tid. Den som tror att migrationskrisen från 2015 är över lurar ingen annan än sig själv. Volymen av asylsökanden är än idag över vad vi kan kalla för normalbilden i Sverige. Problem kopplade till migration i form av bostadsbrist, utanförskap, försörjning och tillhandahållandet av välfärdstjänster har vi knappt börjat hantera. Och läget lär bli än mer uppenbart när kommunerna förväntas bära kostnaderna själva.

Att de fyra borgerliga partierna saknar en gemensam linje i vår tids stora fråga är i sig bekymmersamt. Partiernas politik spretar men att Centerpartiet väljer att vända Alliansen ryggen och istället gå aktivisterna på Medborgarplatsen och i Miljöpartiet till mötes är graverande.

Gymnasielagen går i korthet ut på att de afghaner vars ansökan registrerades hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare ska erbjudas uppehållstillstånd för att gå klart gymnasiet. Detta utan krav på resultat, närvaro eller godkänd examen.

Om de inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden kommer de då att utvisas. Historiskt sett har en låg andel av de så kallade ensamkommande gått ut gymnasiet med godkända betyg. Trots högkonjunktur och arbetsbrist kommer ytterst få sedan i sysselsättning. Generellt tar det decennier för flyktingar att komma i sysselsättning. År 2014 var exempelvis bara hälften av flyktingar i arbete efter sju år och mer än hälften av de arbetslösa i landet är i dag födda utomlands.

Givetvis kan vi hoppas att dessa unga afghaner klarar gymnasiet med godkända betyg och får arbete snabbt. Men det finns inget som talar för att det ska bli annorlunda den här gången.

En bärande princip för en rättsstat är att lagstiftning ska vara generellt utformad och tillämpas lika för alla. Gymnasielagen kommer att skicka en signal till asylsökande om att det inte spelar någon roll hur de beter sig eller huruvida de faktiskt har asylskäl eller inte som avgör om de får stanna. Det som avgör är vem som mest aktivistisk och kan skapa medial uppmärksamhet. Dessutom ska det inte vara ett hinder för uppehållstillstånd att de sökandes identitet är oklar. Just denna grupp asylsökande har privilegiet att inte ens behöva göra sin identitet sannolik. Centerns kravlöshet är närmast obegränsad.

Förslaget har fått historiskt hård kritik från Lagrådet. ”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.”

Annie Lööf medger att det är ett “riktigt dåligt utformat förslag, illa framtaget” och säger sig ha lyssnat in Lagrådet. Men sedan struntar hon i Lagrådet eftersom att de “medmänskliga konsekvenserna blir alldeles för stora” om afghanerna utvisas.

“De unga asylsökande som hamnat i kläm genom hastigt förhastade tillfälliga lagstiftningar, långa handläggningstider ska inte straffas för att regeringen byggt upp ett oöverskådligt regelverk.” Men genom att släppa igenom förslaget försämrar hon samma regelverk med ännu fler förhastade tillfälliga lagar. Dessutom ska rätten till uppehållstillstånd inte beror på den enskildes förhållanden, utan på Migrationsverkets agerande och på medialt tryck. Det finns inget medmänskligt med denna princip.

De män som Centerpartiet nu ger amnesti åt har fått sin sak prövat av både Migrationsverket och oftast både en och två domstolsinstanser och har då bedömts sakna skyddsskäl.

Genom att ge dessa 9000 afghaner amnesti binder man upp offentliga resurser. Politik handlar inte om att ge allt åt alla eller blidka opinionen –politik handlar om att prioritera. Och varför denna grupp vuxna män, som återigen har bedömts sakna skyddsskäl, ska prioriteras skydd framför andra flyende exempelvis kvinnor och barn bevisligen under 18 år framgick inte av Lööfs presskonferens. Varför tre miljarder kronor av skattebetalarnas pengar bäst läggs på denna grupp istället för på kortare kötider i vården, förstärkt försvar och polis eller en skattesänkning kommer Centerpartiet vara skyldiga att besvara.

Svensk migrationspolitik behöver präglas av långsiktighet och hållbarhet. Centerpartiets beslut resulterar i den fjärde tillfälliga lagen inom migration på två år och är så långt bort från det man kan komma.

För ett mer hållbart system behöver politiker våga fatta tuffa beslut. Asylansökningar måste behandlas snabbare och möjligheten att i omgångar gå under jorden för att sedan ansöka igen och därefter överklaga måste försvinna. Vid ett eventuellt avslag måste utvisning verkställas snabbt. Invandring måste präglas av självförsörjning och de bidrag som lockat många till Sverige måste bort.

Oavsett vilken grad av restriktivitet man vill ha i migrationspolitiken är centerns vägval olyckligt och kommer försvåra reformer och låsa debatten långt framöver.

Hugo Selling är ordförande för Fria Moderata Studentförbundet