Print Friendly, PDF & Email

Carl Leissner; Kort replik till Arne Björhn

Av Redaktionen | 31 december 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Debatt
CARL LEISSNER:
Kort replik till Arne Björhn
Arne Björhns kommentar i SvT 3/85 kan närmast karakteriseras som ett glatt viftande
med kalla handen. Det är tydligen inte till
moderata samlingspartiet man skall vända sig
om man vill vinna gehör för tanken att det
statliga sparstödet bör ges en mindre kollektivi tisk utformning än för närvarande.
För mig är det uppenbart att vi av stabiliseringspolitiska skäl kommer att behöva ett
verksamt stöd till hushållssparandet under
den tid son nu kan överblickas. Jag har i mitt
inlägg poängterat att det borde vara angeläget
för de borgerliga partierna att detta stöd fär
en klart individualistisk utformning. Björhn
har inte funnit anledning att stödja den uppfattningen .
Björhn har heller inte med ett ord berört
önskvärdheten av att sparstödet möjliggör ett
skattefritt bostadssparande.
Pä Jarlens tid och några är därefter diskuterade partiet ivrigt den egendomsägande demokratin som skulle göra alla medborgare
besuttna. Tyvärr ägnade man inte de organisationstekniska problemen tillräcklig uppmärksamhet varför det hela småningom rann
ut i sanden och till slut fick en stilfull begravning pä förbundsstämman i Västerås. I dag
finns tekniken men finns viljan?
ÅRSSAMMANKOMST
Föreningen Svensk Tidskrifts Vänners årssammankomst
måndagen den 13 maj 1985 kl 18.15
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm
e Redogörelse för Svensk Tidskrifts verksamhet
e Middag
e Föredrag av ambassadör Curt Lidgard
Anmälan per telefon 08/67 59 55
l
J

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism