Carl Johan Ljungberg; En skärgårdsbok med djupdimension


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -..••:a:J.l.llll:-
CARLJOHAN LJUNGBERG:
E N SKÄRGÅRDSBOK MED
DJUPDIMENSION
S
kärgården är for vissa en lekoch tummelplats, där vi lever ut
vadvi formenas till vardagsmen
som vi lika snabbt överger när
de råa höstdagarna kommer. De upprymda tongångarna i Evert Taubes
skärgårdslyrik formår i sin charm bara
glimtvis langa det allvar, det slit for
brödfödan och den i sitt slag lika rytmiska traditionskänsla vars spår vi snart
märker i dessa sommaröars liv.
Om ett hemland i havet, ett lika
genuint folkhem som sin mer kända
motsvarighet, skriver Gösta Bohman i
den graciösa och gripande Sundskär-en
övärld ihavsbandet, en bok kräset illustrerad av Björn Larsson Ask. Här möter vi
en skärgård i skärgården, ett ganska slutet och ändå öppet vattenrike, med natur, bebyggelse och liv från äldsta tid
framtill nu. Ochframförallt människor,
av vilka de samtida står familjen Bohman nära och umgåtts året runt. Allt
skildras med inlevelse och kunnighet,
Sundskär- en övärld i havsbandet. Gösta Bohman.
Norstedts 1993
och i lätt färg som vore det en serie
Roland Svensson-tavlor i ord. Bokhänvisningarna och kartskisserna tyder
på direkt forskarflit, och utöver dokumentens knappa prosa far vi t o m höra
skärgårdsdiktaren Karlfeldt återge hur
”havets glädje betläktar landet”.
Medan naturen (också av dem som
anser sig radikala på området) i Sverige
ofta skildras som en statisk tillgång och
med foga blick for det livsviktiga samspelet med människans odlargärning
beskriver Gösta Bohman, hur känsligt
och lättstört detta skärgårdsliv är, inte
minst inför politiska beslut som på kort
tid kansåväl rycka undan näringsgrunden
for de boende och deras barn som göra att
uppodlad naturåtergårtill enmildform av
urskog. Sundskär blir en minivärld, som
fick liv och kraft for ett par hundra år
sedan, ja, där man till och med byggde
ståtliga roslagsskutor, men som sedan
1920- eller 1930-talet är på ekonomiskt
och befolkningsmässigt nedåtgående.
Denna trend är till stor del en följd av
skärgårdspolitiken och därfor onödig,
slår forfattaren fast, och hänvisar med
SVENSK TIDSKRIFT 209
..UIII:fJ.1Dl:
gillande till.Ålands klokaskötsel av samma
fr.1gor. Bohman är trovärdig, ty han har
länge kämpat mot naiva tolkningar av
allemansrätten, motproblemenmedskolgång for skärgirelens barn, det frisläppta
handredskapsfisketochjättefärjornasdagliga nötning p~ östrändema, i energiska
krönikor liksom i m~nga ~rs sommartal
i Furusund.
Att Sundskär varit en plattform for
orädda utspel i politiken och en välkommen tillflykt i ett arbetstyngt liv vet
vi, därtill ett ställe där journalister och
fotografer gärna inflngat den moderate
ekonomiministern i stilenlig skärkarlsmundering. Men kanske har inte alla
än~ anat djupet av hans känsla for den
lilla ö dit han forst kom vid 1930-talets
JONAS FRYCKLUND:
mitt, sedan hans blivande hustru enkväll
invid Skansens dansbana hade ritat en
karta i sanden som hjälpte honom att
hitta dit.
Bakom redogörelser for gamla tiders
ägoskiften, berättelser om fiske, gemensamma foretag och delad glädje och
sorg, framtonar kärleken (n~got annat är
det inte) till en livsform som prövar och
tar fram det bästa hos människorna.
”Det är n~got av en diktare över Gösta
Bohman!” sade spontant enbekant, som
läst boken, till mig, och i det kan man
bara instämma. Det som utmärker en
diktare är form~gan att fånga det tidlösa
genom den självupplevda berättelsen.
Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis.
LÄsNING FÖR HILARY
CLINTON
I
ett läge när inforande av socialism
sth högst p~ dagordningen i den
amerikanska sjukv~rdsdebatten
känns det skönt att hitta en bok
som ~r p~ tvärs mot det liberala etablisPatitnt pawtr: solving Amtrica’s htalth cart cruis.John C
Goodman och Gerald L Mwgrave. Cato Institute
1992
semanget i Washington D.C. John C
Goodman och Gerald L Musgrave har
skrivit tegelstenen Patient power: solving
America’shealth care crisis, om problemen
i den amerikanska sjukv~rden och hur
dessa bäst kan ~tgärdas.
Författamas huvudinställning är att
problemet med sjukv~rden i USA inte
210 SVENSK TIOSKRIFT