Bör regeringen avgå utan egen budget? Intervju med Örjan Hultåker

Efter regeringskrisen tidigare i somras är det många som undrar hur regeringen Löfven III ska få igenom sin budget i höst. Svensk Tidskrift har under sommaren låtit opinionsinstitutet SKOP fråga svenska folket om hur de anser att regeringen bör göra om den inte få igenom en egen budget – och frågade vår politiska kommentator Örjan Hultåker om det är något som överraskar honom när det gäller resultatet.

Skall statsministern då utlysa extraval eller acceptera att regera med oppositionens budget?

En knapp majoritet (53 procent) anser att regeringen skall acceptera att regera vidare med oppositionens budget. Det är 47 procent som då vill att regeringen skall utlysa nyval.

Jag är inte förvånad över att det finns ett flertal som inte vill ha extraval. Det ville de inte heller ha under försommaren då regeringen hade avgått och det pågick talmansrundor med mindre än ett år kvar till ordinarie riksdagsval, säger Örjan Hultåker.

Vad som kanske förvånar är att regeringspartiernas sympatisörer är så starka motståndare till ett extraval om regeringens budget skulle röstas ned av riksdagen. Statsminister Löfven hotade ju under regeringsbildningen med extraval om han inte fick igenom sin regering.

Ändå anser en stor majoritet (60 procent) av Socialdemokraternas sympatisörer att regeringen skall fortsätta med oppositionens budget i stället för att utlysa extraval.

Att 69 procent av Miljöpartiets sympatisörer inte vill ha extraval är inte förvånande mot bakgrund av partiets svaga läge i partisympatimätningarna.

Hur tror du att motståndet mot ett extraval påverkar regeringens agerande om budgeten inte går igenom?

Det kan inte vara lätt att bedriva en effektiv valrörelse vid ett extraval om de egna sympatisörerna inte vill ha det, i synnerhet inte med mindre än ett år kvar till nästa ordinarie val.

Redan vid regeringskrisen på försommaren var det många som hänvisade till att folket inte ville ha extraval utan att politikerna måste acceptera att regera landet med den riksdag som folket valt. Man sade att partierna måste ta sitt ansvar.

Påverkar Stefan Löfvens beslut att lämna statsministerposten senare i höst frågan om vems budget som går igenom riksdagen?

Det är svårt att säga. Det är ett nytt politiskt läge men det är trots allt samma statsminister och finansminister som tidigare som förbereder budgeten.

Avgörande blir hur Vänsterpartiet och Centerpartiet agerar i sina roller som stödpartier för Löfven III. Centerpartiet vill inte att ytterkantspartierna Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet skall få inflytande över politiken samtidigt som Vänsterpartiet kräver att få igenom delar av sina politiska önskemål/krav.

Regeringen har bäddat för ett stort reformutrymme om 74 miljarder, betydligt mer än vad den ekonomiska expertisen rekommenderar. Det kan användas för att tillfredsställa både Vänsterpartiets och Centerpartiets prioriteringar.

Frågan kvarstår dock om Centerpartiet kan acceptera att Vänsterpartiet får inflytande på budgeten genom att V:s önskemål tillfredsställs utan förhandlingar. Det skulle innebära en förskjutning av Centerpartiets position till: det är OK med inflytande för Vänsterpartiet bara det inte sker genom förhandlingar utan genom att finansminister Magdalena Andersson lyssnar på Vänsterpartiet och gör som de vill.

En sådan positionsglidning för Centerpartiet skulle hjälpa regeringen att få igenom sin budget och det finns en del som talar för det scenariot i dagsläget.

Om regeringen väljer att regera på någon annans budget, hur påverkar det förtroendet för regeringspartierna S och MP?

Det är klart att det tär på förtroendet för regeringar om de förlorar många omröstningar och i synnerhet om det sker i viktiga frågor som budgeten. Alla partier har behov av att framstå som regeringsskickliga. Inget parti gynnas av att vara förlorare.

Socialdemokraterna och i synnerhet Stefan Löfven har ofta och länge talat om att ta ansvar för landet och det kan han och hans efterträdare inte göra om de inte får igenom sina förslag i riksdagen. Regeringsinnehav svetsar samman partier och tystar intern kritik, medan förluster i parlamentet och dåliga opinionssiffror göder den interna oppositionen.

Vad tror du att partierna till höger gör inför riksdagens budgetbehandling?

Eftersom det är valår vill nog många av partierna profilera sin egen politik vilket talar emot ett gemensamt budgetförslag som läggs fram av flera partier, t.ex. Moderaterna och Kristdemokraterna. Men samtidigt har de behov av att visa på ett handlingskraftigt alternativ till det nuvarande regeringsunderlaget.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift