Print Friendly, PDF & Email

Boknotiser

Av Redaktionen | 31 december 1965


1965


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

240
BOKNOTISER
A. Howard & Richard West: The Making of The Prime Minister. Jonathan
Cape, 25 s.
Efter mönster av Th. Whites berömda
bok om Kennedys valkampanj, the Making of the President, har författarna
tecknat de senaste ledarkriserna inom
de stora brittiska partierna och förra
årets valkampanj. Intressantast och
tyngst vägande är den detaljerade
skildringen av hur Harold Wilson, genom en kallblodig intern valkampanj
– med skickligt utnyttjande av motståndarlägrets splittring – lyckades
manövrera ut sin huvudmotståndare
George Brown i striden om arvet efter
Gaitskell. Uppenbarligen har de haft
svårare att komma i verklig kontakt
med toryledaren – porträttet av Sir
Alec Douglas Home blir långt mindre
levande och nyanserat än bilden av
hans motståndare. Sammanfattningsvis: en utomordentligt instruktiv och
välinformerad skildring av de ledande personerna och grupperna i brittisk politik just nu och den bakgrund
mot vilken de agerar.
D. E. Buller & A. King: The British
General Election 1964. Macmillan,
45 s.
En översikt över underhusvalet som
särskilt utmärker sig för sin rikedom
på statistiskt material.- Valet betraktas redan som en milstolpe i brittisk
politik därigenom att för första gången kampanjmetoder av “amerikansk”
typ, med flitigt utnyttjande av opinionsmätningar och reklampsykologi
kom till användning. Paradoxalt nog
hindrade dock båda partiledarnas personligheter PR-experterna att så mycket som de själva ville dominera valrörelsen. Wilson ansåg sig själv vara
tillräckligt mycket professionell för
att klara saken efter eget huvud- och
Sir Alec alltför uppenbart, oförställt
och uppriktigt sig själv för att Kennedy-Nixon-metoderna helt skulle kunna slå igenom. – Bland mängden av
statistiska data kan nämnas, att liberalerna synes ha dragit ungefär lika
mycket från båda de stora partierna,
möjligen med en viss tendens att ta
flera röster från labour än från tories.
Labour hade sina avgörande framgångar i dc “nya” medelklassgrupper
som Wilson så målmedvetet riktat in
sig mot. Däremot förlorade labour
kuriöst nog väljare i de båda lägsta
inkomstgrupperna.
Björn Molin: Tjänstepensionsfrågan.
En studie i svensk partipolitik.
Akad, avh. Göteborg. SUB, 28 kr.
Den aktuellaste av undersökningar –
påbörjad redan innan ATP-frågan avgjordes. Med stöd av till alldeles övervägande delen redan offentligt material – utredningar, yttranden, debattprotokoll, presskommentarer o. s. v.
– har författaren följt frågans utveckling från den s. k. åkerströmska motionen om en allomfattande obligatorisk
tjänstepensionering 1944 fram till avgörandet. I stor utsträckning utgör
resultaten, naturligt nog, av bekräftelse av självklarheter eller allmänt kända förhållanden, som t. ex. att pensionsfrågan undan för undan blev
starkt politiserad! Av betydande intresse är den systematiska beskrivningen av hur partierna fungerar, ett
försök att skapa en teoretisk modell
för studiet av ett centralt avsnitt av
beslutsmekanismerna demokratisk
politik. L. C.
• •r 1 ny ser1e
– nu för eHekter upp till 40 hk
•notorn
Med den låga vikten
Med den mekaniska styrkan
och tåligheten
Med motståndskraften mot
korroslon
Med de transportsäkrade
lagren
Med de goda startegenskaperna
Med den rymliga uttagslådan
och
Med mått- och eHektstandard
enligt SEN, IEC, DIN
Industrimotorn med alla fördelarna:
form
färg
funktion
styrka
säkerhet
service
ASEA-service med ASEA·garanti i
19 service-verkstäder – från Malmö till Luleå
Säqes genom våra filialkontor
Fär driftsäkerhet och ekonomi ASEA

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019