Boklansering med mingel och kloka ord

Förra måndagen lanserades Svensk Tidskrifts årsbok för 2016 med ett sommarmingel för våra vänner och läsare. Ratios Nils Karlsson talade om politisk idéutveckling för ett sextiotal åhörare och idéutveckling var precis vad som skedde över snittarna efter föredraget, konstaterar Amanda Wollstad.

Svensk Tidskrifts styrelseordförande Anders Ydstedt berättade om Svensk Tidskrifts utveckling, läsarantalet fortsätter stiga och tidningen har över 10 000 unika läsare i veckan.

Amanda Wollstad berättade om årsboken och den tydliga trend mot just mer idédebatt som syntes bland både författare och läsare.

– Någonting saknas inom politiken, och Svensk Tidskrift fortsätter sträva efter att hjälpa till att fylla det tomrummet.

Nils Karlson talade om politisk ideutveckling utifrån sin kommande bok Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies (Palgrave Macmillan, november 2017) som beskriver hur politiker kan genomföra reformer. Boken tar sin utgångspunkt i framgångsrika reformprocesser i Sverige och Australien.

Från cirka 1985 Fram till 2010 pågick liberalisering i stora delar av västvärlden men den har nu avstannat, menar Nils Karlsson

– Många såg marknadsekonomin som vinnare och idéutvecklingen avstannade helt. Nu riskerar vi vänster- eller högerpopulism. Enda sättet att möta detta är genom egen ideutveckling. Nu behövs det nya positiva framtidsbilder.

Svensk Tidskrift hoppas fortsätta kunna bidra till den idéutvecklingen, och redan under det efterföljande minglet märktes våra skribenters och läsares vilja att delta i det arbetet.

2016 år mest lästa författare är:

Christoffer Aaw
Lars Adaktusson
Tim Andrews
Christofer Fjellner
Per Heister
Örjan Hultåker
Gunnar Hökmark
Blanche Jarn
Henrik Jönsson
Sten Niklasson
Axel Nordberg
Peter J Olsson
Nils-Erik Sandberg
Sara Skyttedal
Rebecca Weidmo Uvell
Simon Westberg
Amanda Wollstad
Niklas Wykman
Anders Ydstedt

Svensk Tidskrifts årsbok för 2016 finns nu att köpa på bland annat Akademibokhandeln.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift