Print Friendly, PDF & Email

Behovet av ordstrateger

Av Veckopoeten | 24 May 2019”Det är klart att … vi konstaterar…
… att det är en utmaning… att implementera.”
Det är fyra exempel i det politiska språket.

Det är inte lätt att svara på alla frågor.
Ansvariga politiker måste vara duktiga på att försvara den förda politiken.

Partierna kanske behöver anställa ordstrateger.
Det är ju så populärt med strateger i den offentliga förvaltningen.
Eller kanske räcker det med ordtaktiker?

Veckopoeten

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019