Bara arbetslinjen kan lösa bostadskrisenMåndagen den 25 mars skrev Malmö stad som första svenska stad under FN-initiativet The Shift. Initiativet går ut på att bostäder ska anses vara en rättighet istället för att betraktas som en handelsvara. För Malmöborna finns det en överhängande risk att effekten av detta blir att den socialdemokratiska paternalismen blir än värre och att signalen om att vuxna kapabla människor i normalfallet på egen hand ska sörja för bostad för sig själva och sin familj försvagas ytterligare, skriver Torbjörn Tegnhammar.

Vägen till egen bostad går via eget arbete. Malmö kan bara lösa bostadskrisen genom en fungerande arbetslinje och genom att göra det enklare, billigare och snabbare att bygga i Malmö.

Att underteckna högtravande FN-dokument ger säkert fin uppmärksamhet i media, men det bidrar inte till en trygg säng att sova i för ett enda av Malmös 1000 hemlösa barn. Socialdemokraterna väljer återigen symbolpolitik framför riktiga reformer. Det är ett svek mot Malmöborna och det är mycket beklagligt att Liberalerna inte står upp för sina tidigare värderingar i bostadspolitiken utan istället ansluter sig till Socialdemokraternas dokumenterat misslyckade plakatpolitik.

En stor del av Malmös hemlösa är nyanlända. Det är en direkt konsekvens av en socialdemokrati som med sin passiviserande bidragslinje behandlar vuxna människor som barn och tar ifrån dem känslan av eget ansvar att skaffa en egen försörjning och en egen bostad.

Malmö har lidit av kronisk bostadsbrist ända sedan 90-talskrisen. Bostadspolitiken är till stora delar nationell och det krävs reformer i Sveriges riksdag. Det är inte hållbart att det är mycket dyrare att bygga bostäder i Sverige än i våra grannländer. Det måste gå snabbare och enklare att få bygga bostäder. Riksdagen har ett stort ansvar för att lösa den allvarliga bostadsbrist som råder i majoriteten av Sveriges kommuner, men Malmö stad står inte utan ansvar och den styrande socialdemokratin har under 20 års tid uppvisat en fullkomlig ovilja att genomföra nödvändiga reformer i Malmö.

Den bästa vägen till egen bostad går via egen försörjning. Socialdemokraternas största svek mot Malmöbornas möjlighet till en egen bostad ligger inte i bostadspolitiken utan i att de har låtit Sveriges kanske djupaste utanförskap växa fram i vår stad. I Malmö finns idag över 20 000 hushåll som inte har råd med en nybyggd bostad. Av dessa har 13–14 000 hushåll inte heller råd med en bostad i Malmös befintliga bostadsbestånd. För alla dessa Malmöbor hjälper undertecknande av FN-dokument föga. Malmös styrande minoritet riskerar nu att öka stigmatiseringen genom att uppföra enorma komplex med särskilda nödbostäder, där det endast ska bo bostadslösa. Detta är en mycket farlig väg som riskerar att trycka ner stora grupper Malmöbor i ett djupare utanförskap och längre bort ifrån den reguljära bostadsmarknaden. Dessa Malmöbor behöver en tydlig väg till egen försörjning så att de får möjlighet att flytta till någon de lägenheter som nu byggs runt om i Malmö. Det är mycket oroväckande att Liberalerna i Malmö har övergivit arbetslinjen, som var den bärande idén inom Alliansen, för att istället ansluta sig till Socialdemokraternas bidragspolitik.

Den styrande minoriteten saknar politik för att kunna bibehålla Malmös tillväxt av bostäder även när konjunkturen inte längre på egen hand håller produktionen uppe. Tvärtom har Malmös Socialdemokrater under 20 års tid aktivt gjort det svårare och dyrare att bygga i Malmö. Malmö stad ställde, så länge det var lagligt, omfattande och fördyrande särkrav utöver de lagstiftade kraven. Sedan detta förfarande förbjöds har särkraven övergått i påstått frivilliga överenskommelser. Trots akut bostadsbrist och över 1000 hemlösa barn fortsätter alltså Socialdemokraterna med att göra det svårare och dyrare att bygga i Malmö.

Malmö behöver kraftfulla reformer för en hållbar bostadsmarknad. Staden måste bli en attraktiv plats som företag väljer i konkurrens med andra. Så är det inte idag, utan tvärtom rankas Malmö som en av Sveriges sämsta näringslivskommuner. Det är svårt för byggbolag att föra en dialog med staden, handläggningstiderna är långa och de fördyrande särkraven är i praktiken fortfarande många.

Malmö behöver bygga tätare och högre på de platser i staden där detta är lämpligt. På grund av regleringar pådrivna av Socialdemokraterna och Miljöpartiet byggs alldeles för ofta för lågt och för glest på attraktiva tomter. Detta innebär både att Malmö går miste om intäkter och att det byggs för få bostäder. Ett allvarligt exempel är utvecklingen av Nyhamnen, där det finns alla möjligheter att bygga högt så att många Malmöbor kan få möjlighet till en ny bostad. Istället har Socialdemokraterna drivit igenom en så kraftig begräsning av byggnadernas höjd att staden inte beräknas göra några exploateringsvinster alls i området de kommande 20 åren.

Malmö behöver en helt ny politik. I 24 år har den styrande socialdemokratin misslyckats både med att se till att de byggs tillräckligt med bostäder och att tillräckligt många Malmöbor ska ha råd att skaffa en egen bostad.

Vägen till en fungerande bostadsmarknad i Malmö går varken via statliga byggsubventioner eller FN-dokument. Vägen till en egen bostad går via ett eget arbete.

Liberalerna måste ta ansvar och stoppa den socialdemokratiska symbolpolitiken och bidra till att återupprätta arbetslinjen och ett bra klimat för näringslivet i Malmö. Bara så kan vi lösa bostadskrisen.

Torbjörn Tegnhammar (M) är oppositionsråd i Malmö