Avgör Centerpartiet regeringsfrågan?Socialdemokraterna står fast vid att de inte kan tänka sig att stödja en borgerlig alliansregering. Det är föga överraskande eftersom det är Stefan Löfvens starkaste vallöfte, skriver Örjan Hultåker i en analys av de möjliga regeringsalternativen.

Egentligen har löftet en vidare syftning: att Socialdemokraterna absolut inte vill stödja en regering ledd av Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, och med stor säkerhet inte heller en regering ledd av någon annan borgerlig politiker.

I media utspelar sig efter Socialdemokraternas upprepade beslut att inte stödja en borgerlig regering ett utbrett taktiserande. Med deltagande av såväl partiledare, andra partiföreträdare som massmedias journalister och kommentatorer.

En kritik mot Ulf Kristersson var att han gav upp alltför lätt i sina diskussioner med Stefan Löfven. Han borde borde ha träffat Stefan Löfven flera gånger för att diskutera uppgörelser över blockgränsen. Den kritiken kommer främst från Centerpartiet.

Kritiken bortser dock från ett viktigt faktum: Socialdemokraterna är principiella motståndare till att släppa fram en borgerlig statsminister. Som Stefan Löfven sagt fler gånger, ”glöm det”.

Somliga borgerliga företrädare har också talat för att man skall försöka vinna över Miljöpartiet till det borgerliga blocket. Det är ett försök som svårligen kan genomföras och som dessutom inte ökar sannolikheten för att en borgerlig regering skall accepteras av riksdagen.

Även om eftervalsanalyserna inte är klara talar mycket för att Miljöpartiet klarade sig kvar i riksdagen på grund av av taktiska stödröster från personer som sympatiserar med andra rödgröna partier. Att partiet då skulle överge det rödgröna blocket är ytterst riskabelt. För att små partier skall kunna räkna med taktiska stödröster måste de vara starkt förankrade i ett block.

En regering som bygger på de fyra borgerliga partierna plus Miljöpartiet skulle inte heller ha egen majoritet i riksdagen. De skulle bara samla 159 riksdagsledamöter när det krävs 175. Att de skulle bli större än S plus V är ointressant i sammanhanget.

Socialdemokraterna skulle knappast bli mer villiga att stödja en sådan 5-klöver. Att göra så skulle vara emot partiets långsiktiga intresse att bryta upp blockpolitiken. När Socialdemokraterna vill bryta upp blockpolitiken så är det en önskan att vinna över ett eller flera borgerliga partier till det rödgröna lägret.

Sverigedemokraternas motstånd mot en alliansregering torde öka om den ”förstärks” med Miljöpartiet. Om Sverigedemokraternas partiledning röster emot en 5-klöver så skulle de agera i samklang med sina sympatisörer. I inledningen av valrörelsen frågade SKOP vilket parti som svenskarna tycker sämst om. Hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer (50 procent) svarade Miljöpartiet.

Flera undersökningar har presenterats över vilka partier som svenskar vill ha med i en eventuell regering. Det kan också vara intressant att analysera vilka regeringskonstellationer som skulle innehålla ett parti som väljarna ogillar.

Sverigedemokraterna är det parti som ogillas mest av svenskarna. I valrörelsens inledning svarade nästan varannan (49 procent) att de tycker sämst om Sd.

Men det är stora skillnader mellan de olika partiernas sympatisörer. Och det gäller även den borgerliga alliansens fyra partier.

En majoritet av Moderaternas (55 procent) och Kristdemokraternas (51 procent) väljare tyckte i inledningen av valrörelsen sämst om ett rödgrönt parti, det vill säga de tyckte sämst om S, V eller Mp. En majoritet tyckte alltså inte sämst om Sverigedemokraterna.

Majoritetsattityden var helt annorlunda bland Centerpartiets sympatisörer. Av dem tyckte en överväldigande majoritet (74 procent) sämst om Sverigedemokraterna. Bara en av sju centerpartister (14 procent) tyckte sämst om ett rödgrönt parti.

Bland Liberalernas sympatisörer var det 44 procent som tyckte sämst om Sverigedemokraterna och 33 procent som tyckte sämst om ett rödgrönt parti.

Om de borgerliga partierna beaktar vilka partier som deras sympatisörer ogillar mest så är Centerpartiet det parti som har störst manöverutrymme i regeringsförhandlingarna.

Centerpartiet har också tillräckligt många riksdagsledamöter för att kunna bild en majoritet tillsammans med de rödgröna partierna. Liberalerna är för litet för att ensamt kunna göra det.

För Centerpartiet är det mer negativt att släppa fram en regering som budgetförhandlar med Sverigedemokraterna än en regering som budgetförhandlar med Vänsterpartiet.

Fortfarande gäller osäkerheten om alla de fyra borgerliga partierna är beredda att släppa fram en regering som bara består av Moderaterna eller av Moderaterna och Kristdemokraterna. En sådan skulle troligen accepteras av Sverigedemokraterna vars väljare tycker illa om alternativet med en regering baserad främst på rödgröna partier.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP