Årets Bohmanpris till Mats Johansson

Svensk Tidskrifts tidigare ordförande, tillika riksdagsledamot Mats Johansson, tilldelades årets Bohmanpris när Gösta Bohmans fond för idédebatt hade sin sammankomst i onsdags.

Under onsdagen hölls Bohmanfondens årssammankomst som inleddes med välkomnande från fondens ordförande Hans Wallmark, till vardags riksdagsledamot för Moderaterna. Kvällen präglades av trevlig samvaro, politisk spets och det återkommande temat att skriva en bok om just Gösta Bohman.

DSC09515Förste talare ut var PJ Anders Linder, politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, som talade om Gösta Bohmans relevans för vår tid. Linder pekade på att det finns fyra punkter där den särskilt märks. Den första var att vi står på Gösta Bohmans axlar än i dag. Mycket av det som Alliansregeringen med Moderaterna i spetsen drivit igenom och som i dag är självklarhet var på Bohmans tid kontroversiella delar. Han jämförde här Bohman med den nyligen bortgångna Margaret Thatcher i att de båda stod för och kritiserades för idéer som många, men inte alla, i dag är självklara i den politiska mittfåran. Den andra punkt Linder lyfte var att Bohman ständigt påminner oss om idéernas betydelse för den praktiska politiken – utan idéer, inget existensberättigande och lyfte som exempel att om högern anpassar sig till mitten flyttas även mittpunkten.
Den tredje punkten Linder lyfte var vikten av att hålla isär ideologi och ideologisering i debatten och den sista att livet är så mycket större än politiken eftersom politikens räckvidd är begränsad och det finns mycket som politiken inte kan bestämma över.

Hans Wallmark kommenterade detta med att värdet av vara såväl skrivande som läsande och att balanspunkten mellan att vara pragmatisk och principiell såsom Bohman var inte får glömmas bort.

DSC09546Andre talare var Lars Tobisson, partisekreterare under Bohmans tid och med en meritlista inom Moderata Samlingspartiet som få kan slå. Han berättade om den bok han skrivit om Bohman, som utkommer under hösten, där han velat lyfta en annan Bohman än just bara politikern. Det har skrivits mycket om Bohman, även av denne själv men då med fokus på beslutsprocesser och politik. Tobisson vill berätta om personen Gösta Bohman, familjefadern, reservkaptenen, juristen och vännen. Tobisson talade om Bohmans uppväxt, tiden i Norge, juridiken, hur han hamnade på Roslags Tingsrätt för att slippa flytta hemifrån och hur vägen gick från domarbanan till Moderata Samlingspartiet via bland annat Stockholms handelskammare. Tobisson lyfte också fram de personliga anekdoterna, som hur Bohman för sin första lön köpte en förlovningsring till Gunnel Mossberg.

Efter en god och intresseväckande redogörelse avslutade Tobisson med att hänvisa de som vill veta mer om mannen som lyfte ett parti ur kris till sin bok som kommer ut under sommaren.

DSC09565Under kvällen delades Bohmansfondens stipendium ut, i år på en summa av 25 000 kr. Prisutdelare var Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra som lyfte fram hur dagens samhälle är så olikt Bohmans i den meningen att 68, i dubbla meningar i dag spelar en allt mindre roll. Priset gick till Mats Johansson, riksdagsledamot för Moderaterna, ordförande för Fri Värld och tidigare ordförande för Svensk Tidskrift. En märkbart rörd Johansson tog emot priset med motiveringen ”Mats Johansson har under lång tid varit en tydlig röst för rättsstat, marknadsekonomi och frihetens idéer. Med finslipade argument och orädd i debatten har han tagit strid, både hemma och utomlands. Det handlar om ett konsekvent försvar av det öppna samhället. Ett hängivet engagemang har också tagit sig uttryck i konkreta projekt. Senast i raden är bilandet av Frivärld – en utrikespolitisk tankesmedja som snabbt, målmedvetet och utan blygsamhet redan intagit en viktig plats i det offentliga samtalet.”

Efter prisutdelningen följde en presentation av Svensk Tidskrift av styrelseordförande Anders Ydstedt och chefredaktör Maria Eriksson. Därefter presenterades Fri Värld Magasin av nyblivne pristagaren tillika ordförande för Fri Värld, Mats Johansson och vikarierande chefredaktör Katarina O’Nils. Alla poängterade de vikten av att finnas som skrivarplattform för unga med intresse för frihetens idéer.

Se film från idéseminariet här.

Efter presentationerna fortsatte kvällen med trevligt mingel.

Läs mer om Gösta Bohman och Bohmanpriset:
Folkhemskapitalism i Bohmans anda, (18/9 2009) av Maria Eriksson
Gösta Bohman – ett porträtt av en partiledare (28/12 2006) av Lars Tobisson
Gösta Bohman om välfärdsstaten (14/3 2006) av Ulrika Karlsson och Carl Bildt
Bohmanpris till Borgs av Maria Eriksson

Lite fler bilder från kvällen:

DSC09567

DSC09552

DSC09600

IMG_0613

IMG_0617

IMG_0619

IMG_0620

IMG_0621

IMG_0622

IMG_0625

IMG_0630