Anders Ydstedt: Vad skulle Adam Smith tänkt om vårt moderna julfirande?

I år har 300 årsjubileet av Adam Smiths födelse firats med böcker och seminarier runt om i världen. Hans tankar är i högsta grad aktuella än idag. Dan Klein, professor vid George Mason University och författare till många böcker om Adam Smith, samtalade på Cepos i Köpenhamn med Stefan K. Sløk-Madsen och Otto Brøns-Petersen från Cepos. Lokalen var fullsatt med över 100 deltagare och frågorna från publiken var många och intressanta.

För att ta Adam Smith till ett Köpenhamn i juldräkt med fantastiska ljusarrangemang och ett högt välstånd började samtalet med frågan om vad Smith hade tänkt om dagens julfirande.

– Julen är fylld av en anda av kärlek och Adam Smith hade förmodligen både varit chockad av och beundrat vår moderna värld.

Dan Klein fortsatte med att reflektera över hur Smith resonerar om att det finns någon som vet om vi sover, om vi varit dåliga eller goda och att Jultomten är ganska lik en sådan roll.

Men Smith är för de flesta mer förknippad med arbetsdelning där vi alla vinner på inte vara sin egen ”baker”, ”brewer” och ”butcher” och att detta görs i vars och ens egen intresse, att vi tänker på oss själva.

– Många tolkar Adam Smith fel här och detta påverkar debatten om honom, menar Klein, och pekade på att Smith var provokativ – men att för Smith spelar välviljan en stor roll. Arbetsdelning är helt enkelt det bästa sättet att sätta mat på bordet.

Samtalet gick därefter över till att handla om The Theory of Moral Sentiments (1759) som föregick Wealth of Nations (1776). Otto Brøns-Petersen påpekade att många ser Smith som en moralisk professor som senare uppmärksammade ekonomiska frågor. Klein invände att moralfilosofin vid denna tid var en bred indelning, i motsats till naturfilosofin. Moralfilosofin berörde allt som var mänskligt och Smith såg allt inom samhällsvetenskap och humaniora, inklusive ekonomi, som moralfilosofi.

Smith skrev för dåtidens beslutsfattare och budskapet var att Gud godkänner “the Pursuit of Honest Income”, som Klein beskriver det.

Nästa samtalsämne handlade om hur unik Adam Smith var för sin tid. Stefan K. Sløk-Madsen menade att Smith förmodligen läste det mesta som skrevs på det ekonomiska området. Klein hävdade att Smith åtminstone var unik i sin systematiska och omfattande analys av ekonomiska frågor.

– Adam Smith var bland de första som använde ordet liberal i politisk bemärkelse. ”Liberal 1.0” innebar att var och en hade rätt att sträva efter sina egna mål så länge dessa inte störde någon annan person, annans egendom eller löften. Smith var skeptisk till den politiska staten och skulle nog vara skeptisk till hur mycket som idag avgörs av politiska beslut, sa Klein.

Frågan ställdes också vad som gjorde Skottland så viktigt på Adam Smiths tid? Otto Brøns-Petersen jämförde med Danmark som hade lika stor befolkning på den tiden, ca en miljon invånare, men Danmark lämnade under dessa årtionden inte ett jämförbart avtryck i idé- och kulturhistorien. 1700-talet var speciellt med tryckerikonsten, upplösningen av det skotska parlamentet 1707 och en ökad öppenhet för intellektuella, föreslog Klein som en förklaring. 

Samtalet fortsatte med frågor om Adam Smiths syn på religion, på den amerikanska frihetskampen, synen på hat, Smiths familjeförhållanden, finansiering av välfärd och om det finns likheter eller skillnader i Ayn Rands tankar och Adam Smiths.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift

Eventet på Cepos spelades in och finns här. För den som vill läsa mer om Adam Smith av Dan Klein finns bland annat Smithian Morals och Central Notions of Smithian Liberalism.