Anders Ydstedt: Lär av Pär Unckel

I en ny antologi skildras Pär Unckels breda gärning som ungdomspolitiker, riksdagsledamot, kampanjgeneral för linje 1 i folkomröstningen om kärnkraft, partisekreterare, utbildningsminister och landshövding. När boken presenterades av Lindmanfonden på ett riksdagsseminarium var dock fokus på vad man kan lära idag av Unckels gärning. Hur fick han så mycket gjort av sina visioner? Var det framgångsrik pragmatism? Noterades gjorde också att mycket av Unckels politiska gärning på utbildnings- och forskningsområdet har bestått trots flera maktskiften.

Nils Karlson, som skrivit ett av kapitlen i antologin, lyfte fram nio punkter som sammanfattade Per Unckels framgångsrika statskonst:

Vinn idédebatten.
Visa entusiasm och jobba hårt.
Få med tjänstemännen och kvalitetssäkra förslagen.
Satsa på dialog för idéutveckling och förankring.
Gör många förändringar samtidigt och håll tempot.
Agera strategiskt och våga kompromissa.
Allt blir lättare med en växande kaka.
Lär av bakslag och motgångar.
Var visionär och satsa framåt.

På seminariet berättade utöver Nils Karlsson även Olof Ehrenkrona , Bo Ekegren, Dan Brändström och Odd Eiken om sina respektive erfarenheter av att arbeta med Per Unckel och om sina kapitel i antologin. Seminariet inleddes av Hans Wallmark i egenskap av ordförande i Lindmanfonden och avslutades av partisekreterare Karin Enström. Moderator för seminariet var Anders Ydstedt från Svensk Tidskrift.

Antologin har tagits fram på uppdrag av Lindmanfonden med Lars Niklasson som redaktör. Medverkande skribenter är Odd Eiken, Bo Ekegren, Olof Ehrenkrona, Stig-Björn Ljunggren, Nils Karlson, Dan Brändström, Nicola Clase, Katarina Kämpe, Ulla Hamilton och Hans Wallmark. Förordet har skrivits av Ulf Kristersson. Boken ges ut av svensk Tidskrift.

Läs mer och beställ boken här.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift