Anders Ydstedt: Historien går igen

I tyska media kan man nu följa den nyblivne 80-åringen, förre förbundskanslern och numera lobbyisten för rysk gas Gerhard Schröder resa runt i världen och uppmana till förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Boken Görings vittne av Johan Jakobsson (Förlaget Näringslivshistoria, 2023) är en bok om en helt annan tid som samtidigt gång på gång riskerar att bli vår egen tid om vi inte lär av historien.

Då som nu söker en diktatur utplåna ett land i Europa, och detta genom att påverka opinion och politik utöver krigsinsatserna. Då som nu är strategin att sätta bilden av att det är lönlöst, dyrt och farligt att säga nej till diktaturens anspråk. 1939 hade Nazityskland lyckats lägga under sig Tjeckoslovakien efter Münchenkonferensen året före och siktet var nu inställt på Polen. Parallellen är kuslig med dagens krig i Europa trots ”fredsavtal” i Minsk med efterföljande eftergiftspolitik mot Moskva. För Moskva gäller det idag att isolera Ukraina från stöd på samma sätt som Berlin försökte sluka Polen via utpressning och med hjälp av nyttiga vänner inom politik och näringsliv.

Johan Jakobsson, statssekreterare hos Ulf Kristersson, kommunikationschef på Svenskt Näringsliv och före detta partisekreterare för folkpartiet, har skapat ett fantastiskt tidsdokument över affärsmannen Birger Dahlerus försök att medla mellan Nazityskland och Storbritannien.  Dahlerus hade affärer både i Storbritannien och Tyskland och hade vänner med stora affärsintressen i Gdansk som hotades. Vi får följa Dahlerus frenetiska resor och möten i Berlin och London med olika ”fredsinitiativ”.

Redan under kriget men även efteråt försökte Dahlerus själv att sätta bilden av sina insatser, både för att dölja hur han låtit sig luras och förmodligen även för att glänsa. Dahlerus skrev boken ”Sista försöket” som hur han i sista sekunden försökte stoppa kriget. Boken recenserades så här i Svensk Tidskrift i oktober 1945.

”Redan den roll han själv har spelat – förtrogen, budbärare, rådgivare och upptecknare – är ett egendomligt verk av slumpvis tillkomna förutsättningar och av hans egen verksamhetslust. Personlig bekantskap med allmänintresserade engelska affärsmän och med Göring, ambition att göra en egen insats i det världspolitiska spelet, förhandlingsteknisk färdighet plus allmän fysisk och psykisk spänstighet satte Dahlerus i stånd att fungera som tekniskt effektiv mellanhand mellan några av huvudaktörerna i det diplomatiska spel, som utmynnade i det andra världskrigets utbrott.”

Jakobsson har gått igenom arkiv och besökt platserna som skildras i boken. Läsaren får följa Dahlerus aktiviteter utifrån flera källor vilket gör att man får en mer komplett bild än den som Dahlerus själv försökte sätta. Bland annat sparade svenska ambassaden i Berlin kopior på Dahlerus egna noteringar som offentliggjordes först efter 50 år. I efterhand är det tydligt att Dahlerus anpassade sin självpåtagna roll för att fortsätta kunna vara i händelsernas centrum – och det var Berlin som gav honom en roll även om han ibland formellt uppbar andra tillfälliga mandat.

Med facit i hand är det lätt att raljera över Dahlerus insatser men Jakobsson har lyckats skildra det hela sakligt. Det är uppenbart att Dahlerus utsattes för en påverkansoperation från Tysk sida (se exempelvis Svensk Tidskrift 1946). Genom att låta Herman Göring framstå som duva i förhållande till hökarna Hitler och Ribbentropp skapade Nazisterna en illusion av att det fanns möjligheter att påverka tysk politik, inte olikt den modell med hökar och duvor som sedermera fulländades av Sovjetunionen. Målet var att skapa osäkerhet hos Tysklands fiender samt förhindra eller i alla fall fördröja deras militära svar.

Utöver att vara ett spännande tidsdokument ger Görings vittne perspektiv på vad privatpersoner såsom affärsmän eller före detta politiker kan uppnå som amatördiplomater. Riskerna är stora att de utnyttjas av de som är proffs. Det kommer förmodligen alltid att finnas de som lockas till denna roll för äran eller penningen – men vi bör värdera dessa insatser därefter hur vällovliga och hoppfulla budskap de än må ha.  Just Gerhard Schröders agenda är lätt att förstå men det finns tyvärr många fler som han.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift