Anders Ydstedt: FMRS – Sverige har gått för långt

Det var stor enighet om att Sverige har gått för långt med kontantfriheten bland de medverkande på Free Market Road Show i Stockholm med tema Cash is King. I debatten lyfts ofta problem för äldre med att tvingas in i digitala betallösningar, men på Svensk Tidskrifts seminarium breddades frågan med flera andra perspektiv.

Dan Mitchell, Center for Freedom and Prosperity, hävdade att politiker inte gillar kontanter eftersom dessa försvårar möjligheterna att driva Keynesiansk politik. Dessutom kan elektroniska betalningar kopplas till andra system såsom Kinas sociala rankningsystem (se samtliga Dan Mitchells bilder här).

Per Bylund, professor vid Oklahoma State University, instämde med Dan Mitchell om farorna med ökad kontroll över medborgarna.

– Med en e-krona kan varje lite betalning kontrolleras, vad vi köper och hur mycket vi köper.

Björn Eriksson, ordförande för kontantupproret, pekade på hur många människor lämnas utanför i det kontantlösa samhället och att detta inte kan anses rättvist.

– Bankerna lyssnar inte på oss och gör det så svårt som möjligt att använda kontanter.

Erik Berg, ordförande i Liberala Ungdomsförbundet, lyfte fram hoten mot betalningssystemen i ett ansträngt säkerhetspolitiskt läge och pekade på behovet av både kontanter och säkrare elektroniska betalningar. Mot de som säger att kontanter är ett hot mot skattesystem hade Erik Berg kraftiga invändningar.

– Det bästa sättet att bekämpa ekonomisk brottslighet kopplad till skattesystemen är att ha ett enklare och bättre skattesystem.

Torsten Elofsson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, instämde med Björn Eriksson om att stora grupper i samhället står utanför den  digitala världen och varken får bankkonto eller kan skaffa sig kort eller smartphone – men framhöll också de mer principiella argumenten för kontanter.

– Vem är det som förfogar över pengarna jag sätter in? Vi har tappat förfoganderätten över våra tillgångar.

Daniel Åkerman, vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet FMSF, menade att den utveckling vi ser mot mindre kontanter är driven marknaden och dess aktörer.  Vill konsumenter något annat så måste de tänka om.

– Det finns en risk med tvingande lagstiftning  att ta emot kontanter är att kostnaderna drabbar enskilda näringsidkare.

Maria Eriksson, journalist och författare, gav ett längre perspektiv på frågan. För 15 år sedan var i princip alla emot kontanter. Dessa framställdes som något för kriminella. Beloppsgränser och andra begräsningar gör det svårt att hantera kontanter överhuvudtaget.

– Detta är i grunden en politisk fråga i Sverige. Nu har det uppstått ett nyvaknat politiskt intresse. Grupper som står utanför den digital världen och beredskapsfrågan är perspektiven i debatten.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift