Anders Ydstedt: 10 år som ordförande

I år är det tio år sedan jag tog över som ordförande för Svensk Tidskrift efter Mats Johansson. Skiftet skedde i samband med att min hustru och jag köpte Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift.

Det är onekligen ett stort ansvar att förvalta landets enda liberalkonservativa veckotidskrift med så lång och stolt historia. Förra året firade tidskriften hela 110 år. Jag tycker att vi tillsammans hittills lyckats tämligen väl. Först och främst vill jag tacka vår chefredaktör Amanda Wollstad, som ersatte Maria Eriksson 2016, men också vår redaktion, styrelserna, skribenter, sponsorer med flera för era insatser och ert stöd.

Utöver att komma ut varje fredag med stadigt ökande antal läsare har vi även gett ut 18 böcker, varav nio årsböcker. Att fortsätta att med hög kvalitet förvalta tidskriften och samtidigt lägga till något som har förutsättningar att påverka samhällsdebatten har blivit vår modell. Nästa år kommer vi bland annat att ge ut en helt ny bok av Rainer Zitelmann.

Så här med ett decenniums perspektiv finns det anledning att rekapitulera vad Mats Johansson och jag skrev 2012 om tidskriftens uppgift:

– I en tid när partipolitikens fokus inriktas på det dagsaktuella spelet om opinionen behövs den fria, långsiktiga och ideologiska debatten mer än någonsin, säger Anders Ydstedt.

– Det är i det långsiktiga tänkandet kring utvecklingsfrågorna som slaget om framtiden vinns. För detta krävs plattformar av Svensk Tidskrifts typ, virtuella tankesmedjor där de fria och frihetliga formuleringarna trivs, säger Mats Johansson, avgående styrelseordförande i Svensk Tidskrift.

Våra ord gäller kanske än mer idag. Mats såg redan då hur Svensk Tidskrift utvecklades till en ”virtuell” tankesmedja och hans ord har verkligen besannats. Vi har arrangerat seminarier och byggt internationella nätverk. I somras arrangerade vi den internationella tankesmedjekonferensen European Resource Bank meeting i Stockholm tillsammans med Skattebetalarna och Austrian Economics Center, efter att i flera år varit svensk värd för Free Market Road Show. De internationella nätverken ger våra läsare en unik tillgång till skribenter från andra länder.

Mats och jag framhöll båda långsiktig idéutveckling. Det är så framtiden vinns, inte i det dagsaktuella opinionsspelet – även om det naturligtvis är viktigt vem som har makten och kontrollerar viktiga kommandohöjder. Erfarenheten visar också att borgerligheten inte får släppa på idéutveckling när man har regeringsmakten. Svensk Tidskrift fortsätter därför att skapa plats för att tänka stort och fritt kring vad som kan behövas kommande mandatperioder. Här ser jag tidskriftens främsta roll denna mandatperiod.

Att driva en tidskrift handlar dock inte bara om att skapa plats för texter. Det behövs en fungerande ekonomi vilket kräver ständigt fokus på sponsorer. Ibland har det varit en utmaning. Som en extra trygghet finns här Stiftelsen Svensk Tidskrift som har som syfte att ”…verka för tidskriften Svensk Tidskrifts bevarande..”.  Det är med stor glädje vi välkomnar två nya ledamöter till stiftelsens styrelse:  Riksdagsledamoten Boriana Åberg och Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs. Läs mer om stiftelsen och hur man kan stödja den här.

Om jag själv ska välja vår viktigaste insats under min ordförandetid så vill jag peka på vår serie om liberalkonservatism 2017 som avslutades med en antologi och ett seminarium året därpå. Den kom i en tid då det gjordes flera försök från både vänstern och socialliberaler att dödförklara liberalkonservatismen. Jag tror att den för oss kanske självklara argumentationen ändå gjorde stor skillnad både i debatten och för de som skrev som fick formulera sina tankar. Vi var inte ensamma men först. Idag är det ingen som ifrågasätter liberalkonservatism som begrepp.

Jag vill så önska er sköna helger. Passa på att läsa en tjock bok eller ta del av vårt arkiv, där hittar man som vi brukar skriva – över hundra år av borgerlig idédebatt. Förvånansvärt många dagsaktuella frågeställningar har på eller annat sätt redan berörts i tidigare artiklar och kan ge stöd för dagens idéutveckling. Varje år lägger vi till ett par hundra texter till arkivet som på samma sätt skapar värde även långt fram i tiden. Att hålla liv i denna kedja är den viktigaste uppgiften för tidskriften kommande tio år. Hjälp gärna till som skribent, som sponsor eller med nya idéer!

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift