Amanda Wollstad: Vi bör förbereda oss för en mörk höst

Sommaren regnar bort och vi går mot en höst präglad av ett allt allvarligare säkerhetsläge. Någon enkel lösning finns inte, att försvara frihet och demokrati är ett långsiktigt och tungt arbete – ibland under hot.

Igår höjde slutligen säkerhetspolisen terrorhotnivån från en trea till en fyra på den femgradiga skalan, från ’förhöjt hot’ till ’högt hot’. Det följer på en sommar av koranbränningar och en längre tids andra riktade påverkansoperationer mot Sverige, så som den så kallade LVU-kampanjen. Uppgifter har spridits om att svensk socialtjänst skulle ta barn från muslimska familjer och omplacera dem för att uppfostras ickemuslimskt. Tidigare, och parallellt, har liknande rykten spridits i rysktalande medier, men då om ryska familjer och barn i Sverige.

Grund till beslutet om att höja terrorhotnivån är en förhöjd hotbild som förväntas kvarstå över tid, berättade SÄPO-chefen Charlotte von Essen vid gårdagens presskonferens. Beslutet är inte grundat i en enskild händelse. Också omvärldsläget, bland annat Rysslands krig i Ukraina, spelar in i bedömningen. Ett flertal aktörer utnyttjar situationen för sina egna syften. Beslutet bör ses som en strategisk och långsiktig bedömning. Och hotet från högerextrema grupper kvarstår parallellt.

Det är allvarstider. Terrorhotet är bara en del av det. Det finns nationer, organisationer och individer som vill oss illa. Det är ingenting som kommer lösa sig med en framstressad grundlagsändring, eller en justering av ordningslagen, eller att statsministern väljer andra ord under en presskonferens. Det är ingenting som bara kommer att blåsa över. Detta är det nya normalläget.

Våra möjligheter att på egen hand lösa situationen är begränsade, även om vi naturligtvis ska göra det vi kan. Vi ska i möjligaste mån påskynda vårt medlemskap i NATO. Sverige kommer vara säkrare i alliansen, och mycket tyder på att en ansenlig del av den oro vi sett under sommaren på något sätt har sin utgångpunkt i vår ansökningsprocess. Vi ska under tiden och parallellt utöka och förstärka våra bilaterala och multilaterala militära samarbeten, för att garantera vår fortsatta säkerhet under medlemsprocessen. Vi ska stå starka i vår demokrati och vår frihet, och inte offra våra grundläggande rättigheter för illusorisk trygghet. Och vi ska rusta oss för fortsatta orostider, som nation, som folk, som familjer och individer.

Syftet med höjningen av terrorhotnivån är att samhället ska höja sin beredskap och vaksamhet. Privatpersoner ska fortsätta leva sina liv som vanligt, men ta del av information från myndigheterna. Syftet med terror är att sprida rädsla och vi ska inte låta oss påverkas, säger Charlotte von Essen.

Det har hånats och ifrågasatts på sina håll. Hur ska vi kunna leva som vanligt under hot? Varför varnar SÄPO om vi inte ska bli rädda?

Terrorhotnivån är framför allt ett informationsverktyg, ett sätt för säkerhetspolisen att informera andra delar av statsapparaten. Informationen är offentlig, och kommer leda till spekulationer oavsett om myndigheten kallar till pressträff eller inte. Naturligtvis är det då bättre att försöka informera efter bästa förmåga, är det någo man kan kritisera de svenska underrättelsemyndigheterna för är det snarast att de inte är tillräckligt tydliga om hoten mot Sverige och vilka aktörer som ligger bakom.

Och vi kan fortsätta leva ungefär som vanligt därför att vi måste. Därför att inga kortsiktiga alternativ finns. Livet går vidare, också under hot och press. Ja, till och med under krig. I Kyiv har restaurangerna öppet som vanligt mellan flyglarmen. Det är en del av motståndet.

Visst finns det saker att kritisera myndigheter och folkvalda för när det gäller Sveriges beredskap. Men uppmaningarna om att hålla sig informerad, vara vaksam och använda sitt eget förnuft är inte orimliga, och står inte i motstånd till en sådan kritik.

Detta är det nya normalläget. Som vuxna medborgare i en mogen demokrati måste vi kunna hantera det. Förbereda oss själva och våra familjer, våra arbetsplatser och våra föreningar. Utbilda oss, engagera oss och ta ansvar för både den lilla världen och den stora. Det är en del av motståndet.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift