Amanda Wollstad: Rikets säkerhet vilar på dess flotta

HMS Visby ser fortfarande ut som någonting ur en högteknologisk science fiction-film. Men i år fyller hon 21, och då är hon ändå en av marinens yngre fartyg. Medelåldern ligger på över trettio.

Näst efter Gud vilar rikets säkerhets på dess flotta, konstaterade Gustaf II Adolf. Han visste vad han talade om. Då som nu är Sverige är en halvö med 270 mil kust, havsnära befolkningscentrum och ett starkt beroende av sjötransporter. Därtill ligger vi mitt i en av världens potentiellt geopolitiskt mest intressanta områden, med ett totalitärt och expansivt Ryssland på andra sidan den tidvis förrädiska och svårnavigerade Östersjön.

Satsningarna på Försvarsmakten som helhet är bra och nödvändiga. Men Marinen har till del glömts bort, och det riskerar visa sig vara ett ödestiget misstag.

Det nya signalspaningsfartyget HMS Artemis har redan fått sina konturer, och de två nya ubåtarna HMS Blekinge och HMS Skåne svetsas i detta nu ihop på varvet i Karlskrona. Det är fartyg som har diskuterats och planerats i flera decennier, och som inte är redo att sjösättas ännu på några år.

Ledtiderna för stora vapensystem är långa, även när vilja och pengar finns. Den svenska flottan är i en mening högspecialiserad, Östersjön är speciellt hav och ingen kan det bättre. Med det ställer också särskilda krav på både fartyg och manskap.

De stealthegenskaper – förmåga att undgå upptäckt – som ger Visbykorvetterna sitt speciella utseende är i många hänseenden unikt. Förmågan för Gotlandsubåtarna att agera oupptäckta smått legendariska, och lillasyster Blekinge tänker förstås inte vara sämre hon.

Men det är inte förmågor man plockar från hyllan. Tio år är en optimistisk prognos för hur lång tid det tar innan nya korvetter kan sjösättas, därefter tar det ytterligare några år innan de är fullt integrerade. Att fortsätta skjuta beslut om nyanskaffning är oansvarigt.

De marina förmågorna är av yttersta vikt för att kunna inhämta underrättelse i vårt närområde, för att säkra våra farvatten och hålla handelsvägar öppna. För att trygga vår försörjning och upprätthålla våra internationella åtaganden. Ytterst är de också absolut nödvändiga för att säkra och skydda vårt territorium.

Den som vill skada Sverige ska stoppas innan han når land.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift