Amanda Wollstad: Plikten framför allt

Imorgon firar Hans Majestät kung Carl XVI Gustaf 50 år på tronen – ett jubileum Svensk Tidskrift naturligtvis betraktar som en helgdag. Därför kommer denna vecka något så ovanligt som ett temanummer av tidskriften – på en torsdag.

Hans majestät må fira femtio år på tronen, men drygt 77 år i rikets tjänst. Tillsammans med sin närmaste familj har han vikt sitt liv åt Sverige. Visst är de födda in i sina roller, men ett otal exempel runt om i världen visar att långt ifrån alla som föds in i ett ämbete också väljer att axla det fulla ansvaret för det samma.

Därför är det också glädjande att se hur hans majestät hyllas, och hur stark monarkin står i Sverige. I dagens nummer anförs ett antal argument till den svenska monarkins fördel. Ett av de starkaste är kanske den samlande punkt kungahuset utgör, inte minst i tider av oro. En folkvald ledare kan, om än aldrig så populär, aldrig göra anspråk på att företräda hela Sverige på samma sätt som en monark.

Ytterligare ett är kanske det exempel hans majestät och kungafamiljen utgör. Sjuttiosju år gammal, långt efter det att de flesta svenskar lämnat yrkeslivet bakom sig, arbetar hans majestät och drottning Silvia på i en imponerande takt. Kungens valspråk må vara det moderna och kanske lite urvattnade ”För Sverige, I tiden”, men lika mycket förkroppsligar han sin farfar och företrädare Gustaf VI Adolfs ”Plikten framför allt”. I tider av oro och omvälvning är det kanske just den typen av ideal vi behöver; plikt, strävan och eftertanke. En insikt om sin roll i en större helhet, hur främmande det än må kännas för en grundmurad individualist.

Det är hissnande att tänka sig vilka uppoffringar det kräver att regera ett land – även när den reella politiska makten är begränsad. Att ge hela sin livsgärning till en nation och ett folk. Något privatliv existerar inte, den egna viljan får alltid stå tillbaka för pliktens krav.  Det relativa välstånd kungafamiljen lever i är en högst måttlig kompensation – det finns betydligt enklare sätt att bli rik.

Det är kanske det den falska republikanska omsorgen om tronarvingarnas valfrihet aldrig förmår inse. Idén att det finns ett högre syfte, en plikt större än det egna jaget är för dem obegriplig.

Så inte för Carl XVI Gustaf.

Så grattis, ers majestät. Och tack för alla år i nationens tjänst. Må det bli många fler.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift