Alliansen befäster sin ledning i kommunerna

Alliansen befäster sin ledning före de Rödgröna, nedåtriktad trend för Socialdemokraterna och Miljöpartiet och bruten framgångstrend för Moderaterna. Det visar SKOPs senaste kommunalpolitiska väljarbarometer, här kommenterad av Örjan Hultåker.


SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes under perioden mellan den 16 mars och den 13 april 2018. Totalt intervjuades drygt 1350 personer i åldern 18 till 84 år.

Fram till oktober 2017 var det rödgröna blocket större än de fyra borgerliga allians-partierna, men i januari/mars i år tog de borgerliga partierna över ledningen.
– Den ledningen har befästs och utökats i SKOP:s senaste kommunalpolitiska väljarbarometer, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. De fyra borgerliga partierna (44,7 procent) leder nu med 4,2 procentenheter över de tre rödgröna partierna (40,5 procent).
Den kommunala opinionen har därmed svängt i borgerlig riktning sedan kommunalvalet 2014 då de rödgröna vann med 5,3 procentenheter.

Men i mars/april bryts Moderaternas uppåtriktade trend. Partiet ökade stadigt från bottennivån i juni/juli 2017 till början av år 2018. Moderaterna (23,6 procent) har i den senaste barometern backat med 1,2 procentenhet.
– Trots det har det borgerliga blocket kunnat utöka sin ledning över de rödgröna därför att alla de tre övriga borgerliga partierna har noterat mindre uppgångar, säger Örjan Hultåker.
Liberalerna (6,5 procent) ökar med 1,1 procentenhet. Centerpartiet (10,7 procent) och Kristdemokraterna (3,9 procent) ökar vardera med 0,6 procentenhet.


Den tydligaste trenden sedan kommunalvalet 2014 är Miljöpartiets (4,0 procent) starka tillbakagång, vilket tydligt avspeglar partiets vikande rikspolitiska trend. Miljöpartiet har nästan halverats sedan kommunalvalet 2014.
Även Socialdemokraterna (29,1 procent) ligger i en nedåtriktad trend. Vänsterpartiet (7,4 procent) har sedan kommunalvalet pendlat runt sitt valresultat som var sju procent.

– I kommunalpolitiken tävlar Sverigedemokraterna (10,6 procent) och Centerpartiet om positionen som tredje största parti. Nu håller Centerpartiet den positionen med minsta möjliga marginal om 0,1 procentenhet. I förra barometern var det Sverigedemokraterna som var tredje störst.
En jämförelse mellan kommunal- och rikspolitiken visar att Sverigedemokraterna har fortsatt svårt att kommunalt förvalta sina rikspolitiska framgångar. Partiet är betydligt svagare kommunalt än rikspolitiskt och har ett kommunalt underskott om 6,1 procentenheter.
– Inget annat parti är i närheten av en så stor skillnad mellan riks- och kommunalpolitiken. Näst störst kommunalt underskott om 1,5 procentenhet har Moderaterna.


Störst kommunalpolitiskt överskott har Socialdemokraterna. Det är 2,4 procentenheter fler som sympatiserar med partiet kommunalt än i rikspolitiken. Näst störst kommunalt överskott om 1,7 procentenhet har Centerpartiet.

– Som alltid mellan valen har småpartierna svårt att nå ut till valmanskåren vilket kan avläsas i väljarbarometrarna, säger Örjan Hultåker. När valrörelsen drar i gång brukar de mindre partierna få mer uppmärksamhet och röster.
– Det är en av anledningarna till att de större partierna ofta tappar stöd under valrörelserna.

Alla förändringar sedan januari/februari ligger inom den statistiska felmarginalen men de dominerande trenderna kan avläsas med större säkerhet.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift