60 år av framgång

I morgon för 60 år sedan lades Romfördraget som grund för den framtida utvecklingen av europeiskt samarbete. Bara ett drygt decennium efter andra världskrigets slut formades ett samarbete som skulle göra krig mellan dess medlemsstater otänkbart, skriver Gunnar Hökmark.

Det har varit en i det närmaste mirakulös utveckling genom årtiondena. Frankrike och Tyskland är i dag sina närmaste allierade. Europa har återförenats över de gränser som järnridån och Berlinmuren formade. Detta har inte skett av sig självt, utan av människor i det ramverk som den Europeiska unionen erbjudit.

De baltiska staterna som utan EU hade varit ryska lydriken eller i bästa fall offer för rysk påtryckningspolitik är i dag fria och självständiga och bidrar till att hela Östersjöregionen är en av världens friaste och mest konkurrenskraftiga. Där det förr fanns fientliga baser finns i dag våra närmaste vänner. Tyskland är helt och demokratiskt och växer fram som västvärldens ledande nation. Länderna på Balkan som en gång gav oss 1990-talets stora flyktingtragedi är i dag inlemmade som medlemmar eller i inledda eller kommande förhandlingar om medlemskap. Det är vad gäller fundamentala förutsättningar för fred, frihet och säkerhet i Europa stora förändringar som vi märker allra mest genom att vi inte tvingas se motsatsen till denna fredsprocess.

Vi står likväl inför stora utmaningar. Utvecklingen i Ryssland har gett ett krig i Europa och lett till att Europas gränser har förändrats med krigets medel för första gången sedan 1945. Rysk desinformationskrigföring, strävan efter energipolitisk dominans, cyberkrigföring, rustning och övningar innebär en förändrad verklighet som plötsligt fört oss tillbaka till det kalla krigets slut. Klimatfrågan kräver handling. Den globala ekonomins snabba utveckling har inte bara gjort andra delar av världen allt rikare utan också allt konkurrenskraftigare.

Men allt detta är utmaningar och hot som EU en gång bildades för att möta. I EU ser vi framtiden. En inre marknad som är världens största ekonomi. En energimarknad, finansmarknader och telekommarknader som gör Europa starkare och bättre för medborgarna. En förmåga att möta globala miljö- och klimatutmaningar och att internationellt vara en kraft för mänskliga fri- och rättigheter. En lång rad handelsavtal som bidragit till den globala ekonomins snabba utveckling. En utvidgningspolitik som har bidragit till demokratisk och rättsstatlig utveckling i Europa. En gemensam säkerhets- och utrikespolitik som värnar enskilda stater i en hotfull värld. Trots alla problem, brister och utmaningar är det ett starkare och tryggare Europa vi lever i.

För som alla andra politiska strukturer har det sina brister. Den förda politiken är inte alltid den vi vill se. Kompromisser mellan länder och olika politiska riktningar lämnar ibland alla missnöjda samtidigt som man glömmer det man uppnått. Men låt oss inte göra ödesmisstaget att tro att det är EU i sig som utgör ett problem.

60 år efter Romfördraget är det dags att visa Europas medborgare att vi uppnått något som vi kan vara stolta över och som fungerar mot utmaningar som är av just det slag formades för att kunna möta. Istället för att diskutera nya fördrag måste vi utnyttja nuvarande fördrag genom att med ny politik göra Europa starkare.

Gunnar Hökmark är Europaparlamentariker för Moderaterna