2004 nr 6


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2004, NUMMER 6, ÅRGÅNG 91
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Östman
klas.ostman@chello.se
ANSVARIG UTG I VARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Karl Bengtsson
karl.bengtsson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA :
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
TRYCKER I:
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2t15, 103 13Stockholm
TELEFON:
o8-to 35 98
TELEFAX :
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösn11mmer: 49 kr.
Postgiro: 72744-6.
Bankgiro:575-7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
Patient eller upplyst vårdkonsument?
l av Henrik Jordahl
Gunnar Ågren är Gud 1 av Peter oSellgren
l2 Yukos är början på slutet l av Cecilia Kindstrand
De flesta kulturer är rena skräpet l av Svante Folin
Isolationister blir internationalister
l av Ann-Sofie Dahl
Maktskifte men inte ideskifte 1 av Carl Bildt
Med fonderna skulle LO ta över näringslivet
l av Carl Uggla
)( Hayek gillade inte skatteutjämning 1 av Cecilia Brinck
) Bilder ur Svensk Tidskrifts historia
Ur Svensk Tidskrift nr 3, 1986.
Texaspajasen vann! l av Joakim Nilsson
Privat vinst är grönare än hästgödsel
l av Eliel Steen
Det statsbärande partiets Moment 22.
l av Nils Eric Sandberg
’)( Mycket att lära av Trump l av Kajsa Wilhelmsson
Fadersuppror mot Garcia Marquez l av IngerEnkvist
Inledaren: Staten, det är Persson- inte Du . …….. .. ….. . . . . .. . . . . . . 2
Inledaren: Vad Heckscher och Bagge inte visste . …… . __ . _. . . _.. _. _. _. 3
Noterat . _. _….. . .. _. _. _.. . ….. _. _. _. _. _. _. _…. _. _. _. _. _. . .. _. _4
Krönika: Anna Sophia Bonde om Kay Pollack och synden .. …. _. _. _. _.. _. 42
Böcker: Den stora pesten, stora städer och Fredrik den store _. _. _. _. _.. _. 56
Erhard vid Västtysklands nollpunkt ………… _. _. _. _…. . . _..58
Adam Smiths osynliga hand alltför osynlig .. _. _. _. _…… _. _. _..60
Hästar och homosexuella . _. _………. _. _. _. _…… _. _. _.. _.62
Fullt så bra som vi tror är vi inte .. _. . . _. _. _. _.. . . .. _. _. _. … _.62
Krönika: Peter J Olsson om den dödförklarade opartiskheten _. __ . _. _.. . . _64
• •
lSvensk Tidskrift l2oo4,nr 61 D