2004 nr 5


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2004, NUMMER 5, ÅRGÅNG 91
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostma n
klas.ostman@chello.se
ANSVARIG UTG I VARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Karl Bengtsson
karl.bengtsson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA :
ny.svensktidskrift.se
FORM :
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
TRYCKER I :
Edita Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 49 kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro:575-7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
4
5
9
Makt eller varmt vatten
Ingenting har betytt så mycket för arbetarnas välstånd och kvinnors
frigörelse som billig energi. l av Nils-Eric Sandberg
Finn fem systemfel, politiker
Systemkritik i samhällsdebatten är omodern. Men se bara på skatternas
skadeverkningar. l av Robert Gidehag
Ett bättre skattesystem
Här presenteras ett alternativ med tre huvudpunkter: halverad arbetsgivaravgift, slopad statlig inkomstskatt, samt särskild skattereduktion för
låginkomsttagare. 1 av Nils Karlson, Dan Johansson och Gunnar Du Rietz
18 Istället för Hail to the Chief
Adams and Liberty, Wilson- thats all, I like Ike, r m a Dole man .. .
I USA har man ända sedan nationens födelse använt sig av musik i
valkampanjerna. l av Ted Bolin
20 Man måste ha rätt att ha fel
22
24
28
30
39
42
En pastor döms till fängelse för att ha hetsat mot homosexuella, en
annan går fri. Ett av problemen är att lagstiftningen vill skydda kollektiv,
inte individer. Ett annat är att vi faktiskt spärrar in folk för deras
åsikters skull. l av Henrik Alexandersson
Mediadrevet går
När tidningarna skriver om Mona Sahlins kontokortsmissbruk och systematiskt dåliga betalningsmoral är det en viktig insats för att stärka
demokratin, inte småsint personförföljelse. l av Peter J Olsson
Karl IX- bondekonung?
Ur Svensk Tidskrift 1943.
Porträtt av ett misslyckat parti
Det var sannolikt inte Gunnar Heckscher det var fel på. Hans olycka var
att bli ordförande för ett misslyckat parti som ingen skulle kunnat leda.
l av Carl Bildt
Nya moderater, gamla förebilder?
Moderaterna har under sina hundra år varit vidöppna för internationella
influenser. 1 av Karl Magnus Johansson
Den reaktionära försiktigheten
Försiktighetsprincipen är utvecklingsfientlig. l av Alexander Sanchez
Avpolitisera universiteten!
Självständiga fristående universitet och forskare som kan vara samhällets
självkritiska spegel är centrala för dess fortbestånd.
l av Christopher Lagerqvist
Inledaren: Ingen ser sin trångsynthet ………. . . . . . ………… . . . … 2
Noterat . …… … …… . … … …. ….. . ……………………. 3
Böcker: Lars Firnmerstad om krigsfilm, syndaförlåtelse och krypskytte . ….. 46
Krönika: Per Heister om aktiv dårskap ……………………. . … . . 48
• •
lSvensk Tidskrift lzoo4, nr s ia