2004 nr 3-4


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2004, NUMMER 3-4, ÅRGÅNG 91
REDAKTÖRER :
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Kl as Ostman
kl as.ostm an@chello.se
ANSVA IUG UTG IVARE :
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Karl Bengtsson
karl.bengtsson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBS IDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OC H OMSLAG :
Jörgen Carlsson
TRYCKE RI :
Edita Västra Aros
AD R ESS :
Box 2115, 103 13Stockholm
TE L EFON :
08-10 35 98
TELEFAX :
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Nordert: 445 kr.
Ovriga:525 kr.
Studerttpris:100 kr.
Lösrtummer: 49 kr.
Postgiro:7 27 44-6.
Bartkgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
l o storebror har blivit automatisk och digital
Vi lämnar allt fler elektroniska spår i vardagslivet. Och staten är inte
sen att samla upp dem. l av Pär Ström
1 Ideer har konsekvenser
Gamla förutsägelser om frihetens död riskerar att besannas men framgångsrik idekamp är fortfarande möjlig. 1 av Carl-Johan Westholm
19 Kontrollstaten rycker fram
Mänskliga rättigheter är inne. Många talar ofta om hur viktiga de är.
I praktiken är det få som bryr sig. l av Henrik von Sydow
21. Låga skatter bra för hela EU
24
2;
30
34
39
l av Mart laar
Gustav II Adolfs privatiseringsexperiment
Privatisering av offentlig verksamhet är inget nytt. I Sverige lades på
1600-talet hela skatteindrivningen i privata händer. l av Mats Hallenberg
Genu(s)teoretikerna har lärt sig maktens arrogans
Tystnad är en bra härskarstrategi. Det har statens genusforskare lärt sig.
l av Elise Claeson
Juan Goytisolo och låtsasforskningen
”Forskning” kan numera vara lite vad som helst: konsultrapporter eller
förstaklassare som bläddrar i uppslagsböcker. l av Inger Enkvist
Vi är en del av Imperiet
Unipolariteten i världspolitiken leder till framväxten av ett amerikanskt
imperium i vilket bland annat Sverige ingår. l av Ingemar Dörfer
Ronald Reagans hemlighet
Ur Svensk Tidskrift 1989:1.
Grundtips Bush
Räcker Kerrys övertag i opinionen för att bli president när Bush
mobiliserar gräsrötterna? l av Per Heister
Inledaren: Väljarna som tänkte att vad fan ……….. . . .. . . . . ……… . 2
Noterat ……….. . . .. .. . . .. … .. ……………….. . . . . . ……. 3
Svensk Tidskrift ges ut för 90:e året. Men hur länge till? ………… . …. 5
Riksdagsdebatt: Jo, så här sade de faktiskt … . … . ….. . . .. ……. 6
Krönika: Klas Östman om korkade ungar . . ……… . . . …. . . . …. . .. 9
Krönika: Anna Sophia Bonde om präster och fyllegubbar ……….. . .. 22
Böcker: Lars Firnmerstad om korståg och fetischism . …. .. … . . . . .. …. 42
I habsburgskejsarens stall av lärde ……………………… 44
Bubblan och hur den punkterades ………………………. .45
En marxist skriver om frihet ……….. . . … . …….. . .. .. . . . .46
Anpassning till döds? … . ……………………………. .48
Kina upptäckte världen först ……………………………50
Krönika: Peter J Olsson om svenskarnas ruskige Reagan … . . . …… . … 52
• •
lSvensk Tidskrift l2oo4, nr 3-41 a