1991 nr 3


1991


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg, Bo Hugemark
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: LUlemor Undberg
Arg. 78 · 1991 · nr 3
Redaktion odl expedition: Linn~atan 28-30, IV, 114 47 Stodtbolm. Telefon 08-667 59 55. Telefax 667 32 41
Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 • Prenumeration: kr 240:- för helår, kr 125:- för halva\r.
I Finland Fmk 120:- för helår. Ordinarie lösnummer kr 40:- • Häfte 1991:3 kr 95:- · Pännar till årgångarna:
kr 70:- · ’ndsk~ften utkommer med 9 nummer om Aret. AB Ystads Centraltrydceri, Ystad 1991 · ISSN 0039-677X
Urvalet tilljubileumsnumret är gjort av Odd Eilcen, ledamot av Svensk Tidskrifts styrelse