1989 nr 6


1989


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 76 · 1989 · nr 6
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg, Bo Hugemark
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-667 59 55. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 195:- för helår, kr 100:- för halvår. l Finland Fmk 110:- för helår
Lösnummer kr 30:- · Pärmar till årgångarna: kr 70:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
AB Ystads Centraltryckeri, Ystad 1989 · ISSN 0039-677X
Ledare
Dagens frågor
Artiklar
Debatt
Litteratur
Totempolitik och upplysning
Sverige och Östeuropa
Olika långa strån?
Det är på lutningen det beror
För kommunala beslutsfattare
En skatteanomali
Kambodjansk insikt
(s) och marknadskrafterna
Den bakvända beslutsprocessen i försvarsfrågan,
Carl Björeman
Har staten rätt att ta all inkomst i skatt? Nils-Eric Sandberg
Anti-egoismens två dimensioner, Danne Nordling
Om byråkrati och makt, Anders Björnsson
Bastiljen i granskogen, Stig Strömholm
Samtal med Peter J Stanlis, Carl Johan Ljungberg
Västtyskland och Europavalet, Hans von Friesen
Roosevelt och Stalin, Tage Lindbom
Shiamuslimernas världsrevolution, Bo Cavefors
Örnögat, Sven Fagerberg
Sommarremisser- en politisk sommarsjuka,
John Magnus Lindberg
”Den förfärliga högertanten”, Lars F Tobisson
En tidningsmakares berättelse, Arvid Fredborg
Levande, inte förskönad, Per Dahl
Gorbachev’s struggle for economic reforms,
Margareta afUgglas
338
340
342
342
343
343
344
344
345
353
357
364
368
378
381
385
391
395
401
402
404
406
407
90-gränsen – som i praktiken inte ger någon egentlig miljöeffekt och som drabbar våra bästa vägar – inte de sämsta – är ett exempel på hur politik kan urarta till regndans. När den
politiska makten vill visa kraft utan att vilja ändra politik återstår blott de meningslösa demonstrationerna. (Foto: Maj-Britt Rehnström, Svenskt Pressfoto).