1989 nr 3


1989


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 76 · 1989 · nr 3
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg, Bo Hugemark
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegalan 28-30, IV, 114 47 Slockbolm. Telefon 08-667 59 55. Postgiro 72744·6.
Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 195:- för helAr, kr 100:- för halvår. I Finland Fmk 110:- för helår
Lösnummer kr 30:- · Pärmar lill årgångarna: kr 70:- · Tidskriflen utkommer med 9 nummer om Arel.
AB Ystads Centrallryckeri, Yslad 1989 · ISSN 0039-677X
Ledare
Dagens frågor
Artiklar
Debatt
Litteratur
Socialistiska ullstrumpor
Att vältra över ansvaret på andra
Visst är socialdemokraterna eniga!
Brandskattning av stockholmarna
29-19
En lektion i värdighet, P J Anders Linder
Privatisering i Storbritannien- en succehistoria,
Joakim Ollen
Maktutredningen, välfärdsstaten och de svaga,
Tommy Mö/ler
Familjens trånga sektor, Charlotte Cederschiöld
Den konfliktskapande energipolitiken, Erik Moberg
Energi och risker, Charles Krauthammer
Österrike, neutralitet och EG, Lars-Göran Larsson
Kommunismen i avvecklingsfasen -Fallet Polen,
Jakub Swiecicki
Frågan är inte om utan när, Andres Kiing
1789- dröm och verklighet, Tage Lindbom
Från gud till landsfader, Ingemar Ottosson
Strategiskt överfall, Erik Rossander
En replik, Wilhelm Agrell
Slutreplik, Erik Rossander
Kubansk resa, Jens Knocke
170
172
174
174
175
176
182
189
192
195
202
204
212
221
228
238
243
244
246
247
Franska revolutionen skakade om världen med sitt budskap och sina brutaliteter. Frågan
som ställdes då, och som kvarstår i dag, är om budskapen om frihet, jämlikhet och broderskap kan förverkligas med revolution och våld. Det hade Burke uppfattningar om. Kanske
är Margaret Thatchers JO-års jubileum ett exempelpå att ett samhälle kan förändras utan
brutalitet och våld. I så fall ger Margaret Thatchers lO-års jubileum Burke rätt 200 år efter
revolutionen. (Svenskt Pressfoto).