Print Friendly, PDF & Email

1988 nr 2

Av Redaktionen | 31 december 1988


1988


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 75 · 1988 · nr 2
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Aamlrig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
!Waktioo och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stodmolm. Telefon 08-667 59 55. Postgiro 7:0.744-6.
liDgiro 575-7620 • Prenumeration: kr 165:- för helAr, kr 85:- för balvAr. I Fioland Fmk 90:- för helAr
Lisaummer kr 25:- · Pärmar till årgångarna: kr 50:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om Aret.
AB Ystads Centraltryckeri, Ystad 1988 · ISSN 0039-677X
Ledare Politikens inåtvändhet
Ofrihet och förfall
Dagens frågor Mycket marginellt!
Det blåser på höjderna
Fred på entreprenad
Svensk gränsbevakning
Artiklar Samtal med Lino Hermindez Trigueros, Martin Kriele
Mandat för förnyelse -framtidens Stockholm,
Sture Palmgren
~andat för förnyelse- ett nytt Uppsala, Lennart Hedquist
Aganderättens betydelse, Peter Stein
Den bortglömda ideologin, Gösta Bohman
Friheten bryter fattigdomen, Guy Sorman
Vår miljö- vad får den kosta? Ander:; Wijkman
Allvarlig lekfullhet, Bo Dahlman
Debatt Anton Nilson, socialdemokratin och kommunismen,
Michael Bejke
Litteratur Marx -en moderat politiker, Bo Cavefors
Frihet eller tvång? Lars Dahlgren
I Kubas Gulagarkipelag, Per Erixson
En okänd international, Carl Johan Ljungberg
En tjeckisk dissident, Elisabeth Precht
Om skrivaodets och cyklaodets fröjder, H R
. Paasikivi lättar hjärtat, T G Wickbom
66
68
70
70
71
72
74
78
81
84
90
99
102
108
113
116
120
122
123
124
126
127
Nicaraguas starke man Ortega är ännu en i raden av socialistiska diktatorer som svenska
socialdemokrater fallit i beundran för. Man kan fråga sig varför? Deras tortyr är inte mer
acceptabel än annan tortyr. Den socialistiska ekonomiska politiken har misslyckats i Land
efter Land, med växande fattigdom som följd. Svenska socialdemokrater skulle ha god nytta
av att läsa intervjun med Lino Herntindez Trigueros Liksom artikeln av Guy Sorman i detta
nummer av Svensk Tidskrift. (Foto: Reportagebild, Don Titelman.)
l
l
l
l
t

l
l; l
l
l
~
(
l

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019