Print Friendly, PDF & Email

1987 nr 6

Av Redaktionen | 31 december 1987


1987


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 74 · 1987 · nr 6
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion ocb expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockbolm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 150:- för betAr, kr 80:- för balvAr. l Finland Fmk 86:- för betAr
Lösnummer kr 25:- · Pärmar till ArgAngama: kr 50:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om Aret.
AB Ystads Centraltryckeri, Ystad 1987 · ISSN 0039-677X
Ledare Vem behöver s? 306
Steg för steg mot socialismen 308
Dagens frågor Kvinnosyn (s) 310
Demokratins ABC 310
Odefillierad socialism 311
Politisk rapportering 312
LOs långsiktiga mål för den “ekonomiska demokratin” 313
Fritiden är kommunal! 313
Artiklar Litteraturen och den enskildes frihet, LeifCarlsson 314
Den svenska frihetstraditionen, Sten Carlsson 317
Den offentliga sektorns legitimitetsgrund, Jan Wallenberg 324
Kommunal självstyrelse? Tommy Mötler 328
De hjärtlösa människovännerna, Paul Johnson 332
Vänsterpedagogiken och samhällets “självmotsägelser”,
Helmut Schoeck 338
Om glasnost och perestroika i det sovjetiska jordbruket,
Stefan Hedlund 341
statsterrorister och biståndsbanditer, Jan B Jörnmark 348
Debatt Aspekter på den svenska frihetstraditionen, Kent Zetterberg 354
Genmäle till Jörberg, Patrik Engellau 355
Konventionell eller inte? Lennart Jörberg 356
Kristdemokratins utvecklingsmöjligheter i Sverige,
IngvarSvensson 357
Litteratur UD informerar om Raoul Wallenberg, Per Anger 360
Vem hjälper biståndet?, Jan B Jörnmark 361
Renässans för den skapande människan, Ulf Kristersson 362
Maktböcker, Carl Johan Ljungberg 365
Är beskattningen rättvis? Danne Nordting 367
Sveriges moderna historia börjar inte med socialdemokraterna och JO-talet som slårviga
samhällsdebattörer ibland tycks tro. Dagens svenska samhälle har sina rötter i en frihetstradition som under lång tid tillbaka i vår historia varit styrande för det svenska samhällets utveckling. Vår frihetstradition är tematför några av artiklarna i detta nummer. (Foto: Roger
Lundberg, Orebro-Kuriren)

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019