1987 nr 1


1987


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 74 · 1987 · nr l
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 • Prenumeration: kr 150:- för helår, kr 80:- för halvår. l Finland Fmk 86:- för helår
Lösnummer kr 25:- · Pärmar till årgångarna: kr 50:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
AB Ystads Centraltryckeri, Ystad 1987 · ISSN 0039-677X
Ledare
Dagens frågor
Artiklar
Debatt
Litteratur
Är medborgarrätt rätt?
Ett trendbrott
Tvågångsskatten
Biskopen som kritiker
Kriget mellan Irak och Iran
Frihetens grundvalar
Mänskliga rättigheter
Adler-Karlsson
Nils G Asling
Jacques Chirac
Förvirrat om rättigheter, Stig Strömholm
Medborgarrätt, äganderätt och frihet, Gösta Bohman
Ett liberalt frihetsbegrepp, Torgny T Segerstedt
Det brutna samhällskontraktet, Erik Anners
Att överge Saltsjöbads-ideologin, Margit Gennser
Lönebildningen – nyckel till framsteg, Karl-Olof Faxen
Växelkurspolitik och industriell utveckling, Ulf af Trol/e
USA inför 90-talet, Mats Johansson
EG – en utmaning för Sverige, Erik Braunerhielm
Global utveckling i lantbruket, Birger lsacson
Sovjetisk desinformation, Joakim von Braun
Kapitalismens etik, Odd Eiken
Maj eller Östen- motstånd eller anpassning? Michael
Bejke
Moderat miljöpolitik, Ivar Virgin
Kort replik till Ivar Virgin, Nils Lewan
Överraskningarnas val, Georg Danell
De sårbara demokratierna, Jan Garton
2
4
6
7
7
8
9
10
11
11
12
16
22
27
30
35
41
49
56
61
64
67
72
74
76
77
79
Det blev ingen ny Viggen-division. Det blev heller ingen andra ubåtsjaktsenhet. Trots förstärkningar inom vissa områden – och kvarstående brister inom andra – är den viktigaste
konsekvensen avförsvarsöverenskommelsen att vårtförsvarinteförstärktes inom de områden
där omvärlden utsätterdetför de allvarligaste utmaningarna. Man kanfråga sighurallvarliga
dessa utmaningarmåste bliför atteftersläpningen skallupphöra och vårtförsvarförstärkas så
att omvärlden märker det. (Foto: Svenskt Pressfoto)