1986 nr 9


1986


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

·Svensk tidskrift Årg. 73 · 1986 · nr 9
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08·67 59 55. Postgiro 72744·6.
IIIIIkgiro 575·7620 · Prenumeration: kr 150:- för helår, kr 80:- för halvår. I Flnland Fmk 86:- för helår
Lclsnummer kr 20:- · Pärmar till årgångarna: kr 50:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 · ISSN 0039-677X
Ledare Staten och samhällsmoralen 426
Förtryck och bistånd 428
Dagens frågor Glöm ej Molotov 430
Fredslotteriet 430
Carl Tham (s) 431
stockman och skuldfållan 432
Under galgen 433
Tolkskolan på nya äventyr 434
Artiklar När klarar vi ubåtshotet? Per Rudberg 435
Livsmedelssektorns politiska ekonomi, Per-Martin
Meyerson 441
Staten behöver ny ideologi, Carl Johan Ljungberg 449
Östen Unden och utrikespolitiken, Bo Siegbahn 453
Före och efter Tjernobyl, Sigvard Eklund 457
Politikens seger, Janerik Larsson 467
Samtal med Ilmar Bekeris, Levi Mauritzsson 471
Böcker om Vietnam, Åke Sjölin 478
Debatt Moderater och miljöfrågor, Nils Lewan 483
Litteratur Ett parti förändras, Birger Hagård 485
Tankar om livet i Sovjetunionen, Karin Schager 487
Stärkt ägarmakt och starka fackföreningar, Peter Stein 489
Till sist av Higgins 491
Ubåtskränkningarnas budskap är inte enbart att vårt ubåtsskydd är för svagt.
Kränkningarna visar också att ett annat land är så intresserat av vårt territorium att
man i fredstid är berett att kontinuerligt kränka en alliansfri nations gränser. Svensk
försvarspolitikfår inte nonchalera detta budskap. (Fotograf’ Sten Lindblom/Svenskt
Pressfoto)