Print Friendly, PDF & Email

1986 nr 7-8

Av Redaktionen | 31 december 1986


1986


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 73 · 1986 · nr 7-8
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 ·Prenumeration: kr 150:- för helår, kr 80:- för halvår. I Finland Fmk 86:- för helår
Lösnummer kr 20:- · Pärmar till årgångarna: kr 50:-· Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986 · ISSN 0039-677X
Ledare
Artiklar
Debatt
Litteratur
Den offentliga sektorn 342
Moderaterna och försvaret 344
En moralisk syn på den offentliga sektorn,
Anders Åslund 346
Hur motiveras staten? Danne NordUng 353
Makten, demokratin och decentraliseringen,
Jan Wallenberg 359
Låt idealen leva, Odd Eiken- Gunnar Hökmark 362
Därför har vi en jordbrukskris, Birger lsacson 368
Frihet och samverkan, Birger Hagård 375
Vem var Östen Unden? Thede Palm 381
Ödesår – Betraktelser kring en bok – Il,
Gösta Bohman 386
U-landsdebatten och verkligheten, Gunnar Heckscher 396
J Ch Öberg om Vietnam, Åke Sjölin 404
Att måla om ett tåg, Kristian Gerner- Stefan Hedlund 410
Vpk anpassar sig, Tommy Hansson 417
Eja, vore jag en hemsömmerska! Veronika Ehrengren 418
Frihetens ideer, Anders Isaksson 420
Drömmar och besvikelse, Levi Mauritzsson 422
Detta nummer handlar inte om Sigvard Marjasin. Det handlar i stället om hur man
skall kunna diskutera den offentliga sektorn utifrån andra perspektiv än gruppintressets. (Fotograf: Gunnar Lundmark/Svenskt Pressfoto)

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism