1986 nr 2


1986


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 73 · 1986 · nr 2
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
Ullemor Lindberg
Allsurig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
lltdaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6.
lllnkgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 110:- för helår, kr 60:- för halvår. I Finland Fmk 55:- för helår
Läsnummer kr 15:- · Pärmar till årgångarna: kr 50:- · Tidskriften utkommer med 9 nummer om året.
Nantedts Tryckeri, Stockholm 1986 · ISSN 0039-677X
Ledare
Dagens frågor
Artiklar
Debatt
~itteratur
~iii sist
Kan Sverige drabbas av krig?
Vinsternas uppgång och fall
OlofPalme
Bilar bättre än båtar?
Kommunisterna är kommunister
Liberalisera bostadssektorn – ett alternativ till Bostads- 78
80
82
82
83
kommitten. Av Ulf Brunfelter 84
Att avveckla utvecklingen. Av Peter Egardt 89
Inför 1988. Av Ingegerd Troedsson 94
Privatisering- välfärd. Av Anders Lindberg 99
Kan budgetunderskottet bemästras? AvDanne Nordling 103
Hur man umgås med ett ”ont imperium”. Av Irving
Kristol 108
Marinen inför nittiotalet. Av Mats Lindemalm l 12
Presidentens dagbok. Av Thede Palm I15
Utrikeskrönika. Av Levi Mauritzsson 120
Att återerövra centrum. Av Janerik Larsson 125
Folkpartiet och rundgången. Av Anne Wibble
Svar till Anne Wibble. Av Arne Björhn
Hayek och liberalismen. Av Berndt Öhman
av Higgins
130
132
134
136