Print Friendly, PDF & Email

1985 nr 6

Av Redaktionen | 31 December 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 72 · 1985 · nr 6
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
lillemor Lindberg
Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 95:- för helår, kr 50:- för halvår. I Finland Fmk 50:- för helår
Lösnummer kr 15:- · Pärmar till årgångarna: kr 45:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985 · ISSN 0039-677X
Ledare Vad är det för fel på sanningen?
För ett fondfritt Sverige
Dagens frågor Omaka par
Kvinnor för en borgerlig regering
Kulturens värld
PM till den blivande statsministern
Artiklar Demokrati – varför det? Av Gösta Bohman
Tjugo punkter om valet. Av Sven Fagerberg
Skattesystemets kollaps. Av Bo Lundgren
Samtal med Valda Randpere och Leila Miller.
De mänskliga rättigheterna och avspänningen.
Av Grethe Vaernö
Brott mot mänskliga rättigheter. Av Gerald Nagler
Från bondeförbund till centerparti.
Av Gunnar Heckscher
Dagens namn Sten Wickbom. Av Bo Ekegren
286
288
290
290
291
293
295
303
314
317
322
328
334
339

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019