Print Friendly, PDF & Email

1985 nr 2

Av Redaktionen | 31 december 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 72 · 1985 · nr 2
Rldaktörer: Margaretha af Ugglas, Rolf Englund, Gunnar Hökmark,
•mor Lindberg
.lllllrlg utgivare: Margaretha af Ugglas. Redaktionen: Lillemor Lindberg
IIMtion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6.
~ 575-7620 ·Prenumeration: kr 95:- för helår, kr 50:- för halvår. I Finland Fmk 50:- för helår
lllllmmer kr 15:- · Pärmar till årgångarna: kr 45:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
llnrdts Tryckeri, Stockholm 1985 · ISSN 0039-677X
lAdare
Digens frågor
ldumn
Artiklar
literatur
En handlingskraftig regering? 58
Välfärd och valfrihet 60
Omotiverad kontroll 62
Varför stiger dollarn? 62
Tvångsförsäkringar 63
Beror inflationen på prisstegringarna? 64
(s) och barnfamiljerna 64
~~~~ M
Framgång kräver misslyckande 64
Den vetenskapliga kapitalismen 65
OM samförstånd. Av Matti Häggström 66
Biskopar om fredsfrågan. Av Thede Palm 68
Löner, jobb och den nya tekniken. Av Lars Tobisson 73
Penningmängd och inflation. Av Hugo Regeland 77
Pensionär i Stockholm. Av Göran Åstrand 83
Vid vägs ände. Av Eskil Block 87
Sverige och Barbarossa i Norden. Av Joen Lagerberg 97
Idrotten i sovjetpropagandans tjänst. Av Jan Behre I05
Tsar Peter och ubåtarna. Av Karl Nilsson III
Sovjetisk underrättelseverksamhet. Av Pär Jansson II4
Ljusets filosofi- och mörkrets. Av Carl Johan Ljungberg II5

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism