Print Friendly, PDF & Email

1983 nr 4

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 70 · 1983 · nr 4
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 ·Prenumeration: kr 70:- f”<ir helår, kr 40:- f”ör halvår. I Finland Fmk 42:- f”ör helår
Lösnummer kr 8:50 ·Pärmar till årgångarna: kr 35:- ·Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 · ISSN 0039-677X
Ledare Fostran till kultur 170
Underskattad skatt 172
Dagens frågor Mannen i elfenbenstornet 173
Villaägare 173
På farliga vägar 174
Lägre oljepriser 175
Den fredlige budbäraren 175
Varför inte privatvård? 176
Kolumn OM ofrihet. Av Matti Häggström 178
Artiklar Välfärdssamhälle – inte välfärdsstat. Av Staffan
Burenstam Linder 180
Kulturens villkor. Av Jan-Erik Wikström 191
Kulturpolitiskt facit. Av Anders Ciason 194
Myter i socialpolitiken. Av Göran Lennmarker 200
Jordbruket ger inte bara livsmedel.
Av Magnus afPetersens 204
Skogsbrukets framtid. Av Thomas Wiiburg 207
Frågetecken inför den moderata strategin.
Av RolfEnglund 210
Politik som vetenskap och konst. Av Mats Svegfors 213
Om konservatismen. Av LeifCarlsson 217
Debatt Svar till Rolf Englund. Av Arne Björhn 222
Kommunernas finansieringsproblem. Av Ann-Marie
Petersson 223
Avgiftsfinansiering. Av Matti Häggström 223
Litteratur Facits läxa också Sveriges? Av Mats Johansson 224
Den ensamme miljonären. Av Thede Palm 225
Dagens namn Roine Carlsson. Av Mats Johansson 227
‘l

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism