Print Friendly, PDF & Email

1983 nr 2

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 70 · 1983 · nr 2
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgiv..re: Margaretha af Ugglas
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 70:- ror helår, kr 40:- ror halvår. I Finland Fmk 42:- för helår
Lösnummer kr 8:50 · Pärmar till årgångarna: kr 35:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983 · ISSN 0039-677X
Ledare Folkpartiets väg 58
Det personliga ägandet 60
Dagens frågor Generalklausulen 62
Spara i tid 62
Stöd till facket 63
Ränta och andra utgifter 63
Kolumner OM en helig ko. Av Matti Häggström 65
OM den tredje ståndpunkten. Av RolfEnglund 67
Artiklar Lärdomar av sex regeringsår.
Av Gunnar Heckscher och Bertil Östergren 70
“Det går att sänka skatten …” Av Mats Johansson 82
Mer vattenkraft. Av Gösta Sundin 87
Tankar om krisen. Av Peter Stein 93
Finland på egna vägar. Av Thede Palm 99
btsänt Försvarsfrågor. Av Erik Gradelius 104
Det var en gång … Av Lennart Lagerström 105
Litteratur Farväl till en epok. Av Herbert Rock 107
Dagens namn Jan Myrdal. Av Mats Johansson 110
/

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism