Print Friendly, PDF & Email

1981 nr 9

Av Redaktionen | 31 december 1981


1981


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 68 · 1981 ·nr 9
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
Redaktionssekreterare: lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-50, IV, ll447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6.
Bankgiro 575-7620 ·Prenumeration: kr 70:- f”ör helår, kr 40:- for halvår. I Finland Fmk 45:70 för helår
Lösnummer kr 8:50 · Pärmar till årgångarna: kr 30:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 · ISSN 0039-677X

.
Ledare Ur ruinerna . .. 430
Ett konservativt credo 432
Dagens frågor Onödigt bostadskrångel 433
Mordet på president Sadat 434
Kolumn Om en k-pistfri zon i Norden 435
Artiklar Ronald Reagans ekonomiska politik. Av Sture Eskilsson 437
Det norska valet. Av Jan P Syse 446
Kvoturval – ett orättvist system. Av Lennart Sjöberg 448
Var står nationalekonomin i dag? Av Claes-Henrik Siven 454
” . . . har rådman själv begärt …” Av Stig Strömholm 463
.Debatt Samhällsförvaltningen på regional nivå. Av Per Dahlberg 469
Kommentarer till Thulstrups “vulgarisering”. Av
Anders Lundberg 471
Svar. Av Åke Thulstrup 473
Marknadsekonomiska fonder kan bli styrkebälte. Av
Stig Ramel 474
Insänt Barnkultur- med kunskap och eftertanke.
Av Lars Fischbach 475

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019