Print Friendly, PDF & Email

1980 nr 8

Av Redaktionen | 31 december 1980


1980


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 67 · 1980 ·nr 8
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-SO,IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6. Bankpro 575-7620 · Prenumeration: kr 60:- f’ör helår, kr 35:- för halvår. l Finland Fmk 44:40 för helår · Lösnummer
h 7:50 · Pärmar till årglngarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om lreL
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 · ISSN 0039-677X
Ledare Ny färdriktning 302
Dagens frågor Obstruktionspolitik (s) 304
Ett fribrev betyder så mycket 305
Provningsmonopol? 305
Dagens bild Hot eller löfte? 307
Kolumner OM tålamodet med regeringen. Av Johan Hjertquist 308
OM att få en vagel i ögat. Av Herbert Rock 310
Artiklar Beskattningens gränser. Av Sven Rydenfelt 311
Byråkratier och besparingar. Av Bertil Östergren 324
Margaret T hatcher som foredöme. Av janerik Larsson 328
Danmark, Sverige och avgrunden. Av Rolf Englund 333
Minska politiska sektorn. Av Danne Nordting 337
Kyrkans roll i dage~s samhälle. Av Christina Odenberg 342
Funderingar kring OB 80. Av C G Eklund 346
Litteratur Nixon om tredje världskriget. Av Thede Palm 353
Av Mats Suegfors 355

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019