Print Friendly, PDF & Email

1980 nr 3

Av Redaktionen | 31 December 1980


1980


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 67 · 1980 · nr 3
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas
Redaktion och expedition: Linnegatan 28-~0, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 60:- för helAr, kr 35:- för halvår. I Finland Fmk 44:40 för helår · Lösnummer
kr 7:50 ·Pärmar till årgångarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 · ISSN 00~9-677X
Ledare Efter folkomröstningen 98
Nya grepp 99
Dagens frågor Vägen till fondsocialismen 101
Sänk kommunernas kostnader 102
Sparande och inflation 103
Biståndsviljan 104
Dagens bild Tack och adjö, herr Löwbeer 105
Kolumn OM försvaret. Av Matti Häggström 106
Artiklar Om Sverige låg mitt i Sverige! Av Hans Hagnell 108
Ett rörligare Sverige. Av OlofEhrenkrona 111
Efter Afghanistan. Av Thede Palm 116
Inför vårdnadslön. Av Lars Dahlgren 121
Estland inför OS. Av Andres Kii.ng 126
Innovationerna och samhället. Av Sven Malmström 132
Dagens namn Hans Löwbeer. Av Håkan Hagwall 143

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019