Print Friendly, PDF & Email

1980 nr 1

Av Redaktionen | 31 december 1980


1980


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 67 · 1980 ·nr l
Redaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: Margaretha af Ugglas
Redaktion och expedition: linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 ·Prenumeration: kr 60:- för helår, kr 35:- för halvår. I Finland Fmk 44:40 för helår · Lösnummer
kr 7:50 · Pärmar till årgångarna: kr 25:- ·Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 · ISSN 0039-677X
Ledare Landet ingenstans 2
Fonderna avgöres 3
Politiska utnämningar 4
Dagens frågor Till Svensk Tidskrifts läsare 6
Ja till avveckling 6
Högskoleintagningen 7
Budgeten 8
Parlamentariskt förfall 9
Dagens bild Hinc robur et seeuritas l l
Kolumn OM politisering. Av Matti Häggström 12
Artiklar Socialdemokratin efter valet. Av Anders Leion 14
Åttiotalets folkbildning. Av Lars Ahlmark 18
Energiförsörjningen. Av Arta Kaipainen 25
Hur länge varar tålamodet? Av Lars Fredborg 28
Skolan – ett avstamp. Av Torsten Lundgren 35
USA-krav på bättre skola. Av Bertil Östergren 39
Litteratur Minnet av Nils Dacke. Av Thede Palm 44
Dagens namn Lars Wohlin. Av Håkan Hagwall 46

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism