Print Friendly, PDF & Email

1979 nr 8

Av Redaktionen | 31 December 1979


1979


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 66 · 1979 ·nr 8
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 60:- för helår, kr 35:- för halvår.
l Finland Fmk 51:85 för helår · Lösnummer: kr 7:50 · Pärmar till årgångarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer
med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 ISSN 0039-677X
Ledare Standard och livskvalitet 310
Kris inom högskoleväsendet 312
Dagens frågor Europeiskt samarbete 314
Beprövad erfarenhet 314
Krångel – gammalt och nytt 315
Aktiv Ungdom 316
Dagspressens upplageutveckling 317
Musen som röt 318
Festblankett 319
Dagens bild I maktapparaten(s) centrum 321
Kolumn OM socialism och u-hjälp. Av Matti Häggström 322
Artiklar Ett år med TCO. AvJohn Magnus Lindberg 324
Fortsatt nedrustning. Av Peter Nordbeck 328
Per Jacobsson – en ovanlig svensk. Av Aroid Fredborg 332
Demokratiens innehåll. Av Birger Hagård 335
Till vinstens försvar. Av Tore Sellberg 340
Litteratur En viskning på triumfvagnen. Av Thede Palm 344
Till sist Av Gunnar Dahmin 346

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019