Print Friendly, PDF & Email

1979 nr 4

Av Redaktionen | 31 December 1979


1979


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 66 · 1979 · nr 4
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
ledaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, ll447 Stockholm.
Teldon 08-67 5955. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 60:- för helår, kr 35:- för halvår.
lriDland Fmk 51:85 för helår · Lösnummer: kr 7:50 · Pärmar till årgångarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer
.d tio nummer om året.
Nentedts Tryckeri, Stockholm 1979 ISSN 0039-677X
ledare Blandekonomins framtid 150
Skolan skall fostra 152
Dagens frågor De fria aktiviteterna 154
Målarna på Hornsgatan 155
Stöden till företagen 155
Efter fredsavtalet 156
Samhällsskydd mot örtteer 157
Dagens bild Vem efterträder Palme? Thage Peterson? 159
Kolumn OM sjukvård. Av Matti Häggström 160
Artiklar Samhällets fiender. Av Gunnar Dahmen 162
De europeiska valen. Av AndreasKhol 166
Europaparlamentet och Sverige. Av Ingrid Diesen 171
Svensk säkerhetspolitik. Av Thede Palm 175
Nya läkemedel och politik. Av Leif Björkman 183
Hög tid för ny familjepolitik. Av Ingegerd Troedsson 187
titteratur En biografi på sovjetiska. Av Thede Palm 192
Till sist Av Lillemor Lindberg 194

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019