Print Friendly, PDF & Email

1979 nr 3

Av Redaktionen | 31 december 1979


1979


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 66 · 1979 ·nr 3
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionsskekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 08~7 59 55. Postgiro 72744~. Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 60: – för helår, kr 35: – för halvår.
I Finland Fmk 51:85 för helår · Lösnummer: kr 7:50 · Pärmar till årgångarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer
med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 ISSN 0039~77X
Ledare Fram mot september 102
Vårt behov av försvar 104
Dagens frågor En dröm om frihet 106
Pensionärer och politik 106
Försvaret i skolorna 107
Tecken i skyn 108
Förhastade ord 109
Dagens bild Soldat nummer ett 111
Kolumn OM skolor, sjukhus och Bai Bang. Av Matti Häggström 112
Artiklar Vägar till ökad välfärd. Av Lars Dahlgren 114
Ekonomisk demokrati. Av Herberts Zalitis 122
Matematikundervisning. Av Olga Dahlgren-Johansson 126
Borgerliga regeringar i Norden. Av Tom Heyem 130
Territorialhavet breddas. Av Cay Holmberg 135
Rättstryggheten i samhället. Av Håkan Winberg 140
Litteratur Den orättfärdiga rätten. Av Tyrgils Saxlund 145
Till sist Av Gunnar Dahmen 147

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism