Print Friendly, PDF & Email

1979 nr 10

Av Redaktionen | 31 December 1979


1979


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 66 · 1979 · nr 10
Ar.svarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 60: – för helår, kr 35: – för halvår.
I Finland Fmk 51:85 för helår · Lösnummer: kr 7:50 · Pärmar till årgångarna: kr 25:- · Tidskriften utkommer
med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 ISSN 0039-677X
Ledare Trepartiregeringen 398
Säkerhetsyänsten 400
Dagens frågor Raoul Wallenberg 402
statssekreterarna 402
Ett propagandautspel 404
KDS och framtiden 405
En äreräddning 406
Tålamodet tog slut 407
Dagens bild Håkan Winberg: ille facietl 409
Kolumn OM specialgymnasier. Av Matti Häggström 410
Artiklar Danmarks framtid. Av Niels jergen Haagerup 412
En blå revolution. Av Axel Waldernarson 418
Politikens storfinans. Av Carl-Henrik Knutsson 422
Aktier vid skiljevägen. Av Nils-Magnus Lilja 424
Betyg och sunt förnuft. Av Greta Loven 428
Är Sverige barnfientligt? Av Lars Dahlgren 431
Litteratur Resorna till Kashgar. Av Thede Palm 437
Till sist Av Margaretha af Ugglas 439

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019