1977 nr 8


1977


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Arg. 64 · 1977 · nr 8
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08-21 00 49 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-
67 5955 · Prenumeration: kr 45:- for helår, kr 25:- for halvår. I Finland Fmk 39:05 for helår · Lösnummer: kr
5:75 · Pärmar till årgångar: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
No~stedts Tryckeri, Stockholm 1977 ISSN 0039-677X
Ledare Det gemensamma ansvaret 302
Broderskap och skatter 304
Dagens frågor Konsulternas uttåg 306
Barnatro eller bedrägeri 307
Sverige och IDB 308
Facklig opin ionsbildare 308
Svartmålning 309
Dagspressens upplageutveckling 310
Vädret i TV 31 1
Dagens bild Svenska sjukan diagnostiker 313
Kolumn OM terrorismen. Av Matti Häggström 314
Artiklar Vinster och investeringar. Av pol mag Danne Nordting 316
Kampen mot byråkrati och krångel. Av regeringsrådet
Kurt Holmgren 322
Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Av redaktör
Göran Färm 326
Den politiska skogen. Av riksdagsman Karl Erik Olsson 33 1
Den nya ockultismen. Av rektor Gunnar Hillerdal 336
Vårt avlånga län. Av redaktör Matti Häggström 343
Litteratur En pliktskyldig historia. Av professor Erik Anners 347
En diplomat om Vietnam. Av fil dr Thede Palm 348
Dagens namn Sven Romanu . Av Håkan Hagwall 350