1977 nr 5-6


1977


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 64 · 1977 · nr 5-6
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11417 Stockholm. Telefon 08-210049 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-
675955 · Prenumeration: kr 45:- for helår, kr 25:- for halvår. I Finland Fmk 39:05 for helår · Lösnummer: kr
5:75 · Pärmar till årgångar: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1977 ISSN 0039-677X
Ledare Det avslutade riksmötet 190
Hela folkets regering 192
Dagens frågor Från utrikesdebatten 194
En bok om president Carter 194
Marschen ur oljesamhället 195
Var finns sjuksköterskorna? 196
SPK:s maktutövning 197
Skola och politik 198
Att slå till reträtt 199
I den bästa av världar 200
Dagens bild Hans Gustafsson, mannen som bidar sin tid 201
Kolumn OM en resa. Av Margaretha af Ugglas 202
Artiklar Regeringsarbetets organisation. Av kanslichef Per Dahlberg 204
Presidentvalet i Finland. Av fil dr Thede Palm 213
Det nya psalmbokstillägget. Av kontraktsprost Eric Nilsson 218
Idepolitiskt vacuum. Av universitetsadjunkt Sven Lindgren 228
Diplomati och partipolitik. Av ambassadör Eyvind Bratt 232
Nymarxismen och litteraturen. Av fil dr Tyrgils Saxlund 240
Litteratur Grundlag och egendomsskydd. Av professor Erik Anners 248
Konsten att bilda regering. Av direktör
John Magnus Lindberg 249
Initierade minnen. Av fil dr Thede Palm 250
Dagens namn Bert Lundin. Av Håkan Hagwall 251