Print Friendly, PDF & Email

1977 nr 3

Av Redaktionen | 31 December 1977


1977


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 64 · 1977 · nr 3
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
ltdaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-21 00 49 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-
675955 · Prenumeration: kr 45:- for helår, kr 25:- for halvår. I Finland Fmk 39:05 for helår · Lösnummer: kr
5:75 · Pärmar till årgångar: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1977 ISSN 0039-677X
Ledare Konsten att regera 94
Högskolereformen 96
Dagens frågor Gunnar Unger-stipelidiet 98
Ullandssvenskarna 98
De danska väljarna 99
Näven i bordet 100
En plump i protokollet 100
Ola Ullstens biståndspolitik 101
Dagens bild Det svenska hoppet 103
Kolumn OM den nya oppositionen. Av Margaretha af Ugglas 104
Artiklar Arbetets värde. Av docent Kml-Olof Faxi>n 106
USA och Meidner-land. Av Livilekonom Rolf Englund 11 3
Konservativ ideologi. Av professor Olle Nyman 116
Marcus Wallenberg den äldre. Av civilekonom
Margaret/w af Ugglas 124
Kosackval förr och nu. Av ambassadör Bo Siegbahn 127
Litteratur Två Skararekt01 er. Av fil dr Arvid Fredborg 135
Dagens namn Maj-Britt Thcorin. Av Håkan Hagwall 137

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019