1977 nr 2


1977


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 64 · 1977 · nr 2
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Annars, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
ledaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Teltfoa 08-2100 49 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Annonser: telefon 08-
175955 · Prenumeration: kr 45:- för helår, kr 25:- för halvår. I Finland Fmk 39:05 for helår · Lösnummer: kr
1:75 · Pärmar till årgångar: kr 25:- · Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
Jlentedts Tryckeri, Slackholm 1977 ISSN 0039-677X
Ledare Den första budgeten 50
Försvarsdebatten 52
Dagens frågor Dagrar och skuggor 54
Svensk opinionsbildning 54
Miljonerna till Kuba 55
Nordiskt samarbete 56
Svart mässa 57
Det stora experimentet 58
Dagens bild Rikspolischefen på spåret 59
Kolumn OM familjen. Av Matti Häggström 60
Artiklar Datorer på extremkurs. Av statssekreterare Kerstin Aner 62
Blandekonomins framtid. Av pol mag Danne Nordting 67
Europarådet. Av ambassadör Arne Fältheim 72
Familjeföretagen. Av direktör Robert Alderin 77
Herdabrev till uppstudsiga. Av fil dr Kari Tarkiainen 83
Debatt Gotlands försvar och förbindelser. Av marindirektör
Curt Borgenstam 88
Litteratur Svea Livgardes historia. Av professor Erik Anners 90
Dagens namn Bo Turesson. Av Håkan Hagwall 91